KakanjLive | Utorak, 18.05.2021. godine

Uslovi korištenja

Pristup portalu KakanjLive je besplatan, u skladu sa pozitivnim običajima na Internetu. Smatramo da su posjetioci upoznati sa odredbama posebnih zakona kojima se regulišu autorska prava te razni oblici nelegalnog ponašanja na Internetu.

KakanjLive nije odgovoran za zloupotrebe i prekršaje iz domena domaćeg i međunarodnog prava, koje posjetioci počine koristeći se sadržajima objavljenim na portalu.

KakanjLive nije odgovoran za sadržaje koje kreiraju korisnici portala, na mjestu predviđenom za komentare čitalaca, forumu i drugim interaktivnim dijelovima portala. Administratori portala zadržavaju pravo da, bez posebnog objašnjenja, uklanjaju sve sadržaje korisnika za koje ocjene da krše pravne i etičke norme.

Neovlašteno korištenje sadržaja iz bilo kog dijela portala, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Uređivačkom politikom portala zaštićena je privatnost korisnika portala KakanjLive, i njihovi lični podaci ostaće skriveni od javnosti izuzev u slučajevima krivičnog gonjenja korisnika.