KakanjLive | Utorak, 18.05.2021. godine

Marketing

KakanjLive – najutjecajniji internet medij u Kaknju

Internet portal KakanjLive je najutjecajniji i najčitaniji internet medij u Općini Kakanj prisutan od 2009. godine. Upravo ta činjenica ga čini prihvatljivim sredstvom za marketing i uspostavljajnje uzajamno korisne komunikacije sa vašim ciljanim javnostima.

Jedinstven prostor za predstavljanje različitih proizvoda i usluga

Preglednost, ažuriranost i atraktivnost garantiraju veliku uočljivost vaše poruke ili reklamnog bannera. Zahvaljujući posjećenosti, aktuelnosti sadržaja i raznolikosti tema koje obrađujemo, možemo sa sigurnošću tvrditi da će vaše oglašavanje dosegnuti različite ciljne grupe.

Izuzetna posjećenost portala

Prema podacima Google Analyticsa, KakanjLive mjesečno bilježi prosječno 100.000 posjeta, odnosno 300.000 pregledanih stranica. Vaša poruka upravo toliko puta može biti prikazana u toku jednog mjeseca.

Zahjtev za ponudu

Na Vaš zahtjev, u roku od 24 sata dostavit ćemo Vam odgovorajuću ponudu za marketing. Zahjtev za ponudom možete uputiti na email kakanjlive@gmail.com

Reference

Termoelektrana Kakanj
Kakanj Cement
Rudnik Kakanj
Kakanj Petrol
DSM Trade
AB petrol Kakanj
Trgošped Kakanj
Rudstroj Kakanj
Vi - Net Visoko
Hotel „Bonaca“ Makarska
Elektro Freon Kakanj
Kakanj Mont
Apoteka Medica Kakanj
Beged d.o.o. Kakanj
TD Rudar Kakanj
Caffe - pizzeria Castello Kakanj
S & M-P Kakanj