KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Zimsko održavanje puteva

18.01.2016. - Sve informacije o zimskom održavanu puteva građani mogu dostavljati dežurnim službama

ciscenje_snijega

Građani Kaknja sve informacije u vezi zimskog održavanja, eventualne prijave neočišćenih puteva, kritike ili pohvale mogu uputiti dežurnim službama Trgošpeda i Vodokoma u bilo koje doba dana i noći putem telefona:

032/555 512 – JP “Vodokom” Kakanj,
032/555 357 – “Trgošped” Kakanj.

 Zimskog održavanja gradskih saobraćajnica, lokalnih i nerazvrstanih puteva Općina Kakanj je ugovorila sa preduzećima “Trgošped” i “Vodokom”.

“Trgošped” vrši zimsko održavanje putnih pravaca

Kakanj-Bijele Vode-Kučići;
Kamenolom “Trgošped” (spoj sa regionalnom cestom)-Kondžilo-Podborje;
Brežani –Bištrani;
Haljinići-Veliki Trnovci;
Čatići-Slapnica;
Od tunela na putu za Tršće prema Zagrađu–Zagrađe-Halinovići;
Kakanj-Desetnik;
Ivnica-Vukanovići;
Bjelavići- Ričić;
raskrsnica (bivša zgrada zadružnog doma) – autobuska stanica Brnjic;
Donji Kakanj (džamija)-Donji Kakanj (osnovna škola).

Ovo preduzeće ima obavezu da radove na zimskom održavanju izvršava kvalitetno prema standardima koji podrazumijevaju prohodnost puteva (putevi mogu biti zatvoreni samo u slučajevima velikih snježnih padavina ili ledene kiše, ali ne duže od 6 sati u toku 24 sata), uredno obilježavanje kolovoza, redovno informisanje o stanju na putevima, te uklanjanje zaostalog posipnog materijala sa kolovoza nakon završetka zimske sezone.

JP “Vodokom” Kakanj održava:

Ulica Alije Izetbegovića, 
Ulica branilaca, 
Ulica 7. muslimanske viteške oslobodilačke brigade, 
Rudarska ulica, 
Ulica Mehmeda Skopljaka, 
Ulica Zeničkog partizanskog odreda, 
Transverzale sa mostovima između Ulice Alije Izetbegovića i Ulice branilaca, 
Parkinzi ispred i iza zgrade Općine i bivše robne kuće, 
Plato ispred zgrade P+4+M, 
Ulica Melente Bošnjaka, 
Ulica 4.jula, 
Prilazi oko lamela i iza zgrade bivše gradske apoteke, plato tržnice, 
Ulica šehida, 
“Mala ulica” i gradsko šetalište, 
Prilazi iza zgrada u Maloj ulici, 
Parkinzi oko solitera 1,2 i 3, 
Prilaz zgradi javnih preduzeća, 
Prilazi oko Sportske dvorane i Doma kulture, 
Parking iza direkcije RMU, 
Plato ispred zgrada P+2, P+3 i P+4, 
Ulica Osmana Đafića, 
Stadionska i parking zanatskog centra, 
Ulica Stjepana Kovačevića, 
Ulica Rudija Čajaveca, 
Podvarda, 
Lamele kod bivše Kule, 
Ulica 309.brdske brigade, 
Ulica Omera Maslića, 
Ulica V Divizije NOP-a, 
potez: Egipat-Moca-Elita, 
Ulica Vehbije Kulovića, 
Ulica 8. aprila, 
Ulica Ive Lole Ribara, 
Parking kod zgrade „Ara“, 
Vatrogasna ulica, 
Željeznička ulica, 
Ulica Paše Kubata, 
Rudi Mali ulica, 
Ulica 1. maja, 
Naselja Bare i Plandište, 
Naselje kod Tvornice cementa, 
Naselja Pope i Varda, 
Ulica bratstva i jedinstva, 
Patriotske lige ulica, 
Ulica Almira Hasagića, 
Vinski put, 
Ulica 29. novembra, 
Ulica 25. novembra, 
Naselje Povezice, 
Naselje Termoelektrana, 
Ulice u naselju Čatići, 
Ulice u Kraljevoj Sutjesci. 
Saobraćajnice: 
Kakanj – Brnj, 
Kakanj-Koprivnica-Donji Banjevac, 
Čatići – Gora, 
Kakanj-Alagići-Čizmići-Crnač, 
Kakanj-Bičer, 
Čatići-Poljice, 
Hrasnice, Aliefendići i Brus, 
Kakanj-Tršće-Ponijeri i 
Donji Kakanj-Kamenolom.

Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u