KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Zagađenje zraka je kompleksan ali rješiv problem

22.03.2019. - Kako kvalitet zraka utječe na zdravlje građana i koja su moguća rješenja za bolji zrak i zdravije građane bio je fokus tribine koju je organizovala Naša Stranka u Kaknju

nasazrak2

Naša stranka Kakanj je 20. marta organizovala javnu tribinu o zagađenosti zraka u Kaknju pod nazivom „Ima li i Kakanj pravo na čist zrak?“. Tom dugogodišnjem problemu s kojim se suočava općina Kakanj se ne pridaje dovoljno pažnje, posebno u periodima kad zagađenje nije vidljivo golim okom. Fokus tribine je bio upoznati građane i građanke sa kvalitetom zraka, kako ona utječe na naše zdravlje, ali i s mogućim rješenjima ovog problema.

Svako prekoračenje ugrožava zdravlje

Jasmina Neimarlija, ekologinja i članica OO Naše stranke Kakanj je objasnila koje su to najopasnije čestice u zraku, a s kojima se suočavamo tokom cijele godine. Predstavljene su analize mjerenja količine sumpor-dioksida i čestica prašine (PM10 i PM2.5). „Često se dešava da ove čestice prelaze granične vrijednosti, s tim da nas nadležne institucije ne obavještavaju i upozoravaju o tim brojkama. Svako prekoračenje graničnih vrijednosti utječe na zdravlje svih građana i građanki, posebno rizičnih skupina trudnice, starije i bolesnih osobe i  djeca,“ istakla je.

nasazrak1

Za bolji zrak potrebno proširivanje sistema centralnog grijanja

Prof. dr. Samir Lemeš, profesor na Politehničkom fakultetu u Zenici se osvrnuo na moguća rješenja problema zagađenja zraka te je objasnio da se naša ekonomija zasniva isključivo na uglju, što ne ide u korak sa vremenom i napretkom. Naveo je da je jedan od prvih koraka koje općina Kakanj mora uraditi proširivanje sistema centralnog grijanja, uz subvencije svim novim korisnicima. Ovaj poduhvat je moguć ukoliko se uloži novac koji se svake godine dobije od Elektroprivrede i Fonda za okoliš, jer se ta sredstva ne iskoriste u prave svrhe. Potrebno je krenuti od rješavanja i manjih problema, kao što je smanjiti upotrebu automobila, raditi na utopljavanju stambenih zgrada i ozelenjavanju kako gradske jezgre, tako i prigradskih naselja.

nasazrak4

Ne postoji, a postojala je ekspertna grupa za problem zagađenja zraka

Dr. Senka Balorda, pulmolog u Domu zdravlja Kakanj, je upoznala prisutne sa podacima, radom i analizama do kojih je došla dugogodišnjim radom u Domu zdravlja. „U evidenciji Doma zdravlja Kakanj iz 2016. godine, općina Kakanj ima 927 oboljelih od karcinoma, a samo u 2018. godini imamo 12 novih slučajeva raka pluća. Sa aerozagađenjem povezujemo i ostale bolesti kao što su bronhitis, posebno kod stariji od 45 godina i astma  kod mlađih uzrasta“, podaci su koje je izdvojila doktorica.

Napomenula je i da je nekad u Kaknju postojala ekspertna grupa, koja se bavila problemom zagađenja zraka i koja je izradila LEAP (Lokalni ekološki akcioni plan) i lokalni hospitalni plan, te reagovala u slučajevima prekomjernog zagađenja. Posljednjih godina ekspertna grupa koja se bavi ovim problemima ne postoji.

nasazrak5

Zagađenja zraka je kompleksan problem ali je rješiv

Zagađenje zraka je jako kompleksan problem, ali bitno je naglasiti da nije i nerješiv. Tribina je način da za početak upoznamo građane i građanke s onim što ih okružuje te da ih podstaknemo na to da je krajnje vrijeme da počnemo zahtijevati da se taj problem riješi. U budućnosti će se Naša stranka Kakanj svakako nastaviti baviti ovim problemom kroz naredne inicijative, a ovim putem se zahvaljuje predavačima, kao i svim prisutnim gostima.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u