KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Za poljoprivredu planirano pola miliona maraka

11.02.2018. - U budžetu Općine Kakanj za 2018. godinu odobreno je 500.000,00 KM za podsticanje poljoprivredne proizvodnje, što predstavlja kontinuirano izdvajanje Općine za poljoprivredu na području Kaknja

oranje_poticaj

Općinsko vijeće Kaknja je na 16 sjednici, održanoj 30.januara 2018. godine, usvojilo Program utroška sredstava iz budžeta općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi. Ovim programom Općina Kakanj nastavlja intenzivnije razvijati poljoprivrednu proizvodnju i podsticati poljoprivredne proizvođače kako bi proizveli značajnije količine poljoprivrednih proizvoda za vlastite potrebe i za potrebe tržišta, te na taj način obezbijediti egzistenciju sebi i svojoj porodici.

Program utroška za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu sa kriterijima raspodjele temelji se na odobrenim sredstvima za ovu namjenu u budžetu općine Kakanj i to na pozicijama: Podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u iznosu od 100 hiljada maraka, podsticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti ,Program OV-a, u vrijednosti od 380 hiljada maraka. Za ugovore o djelu iz i ostale usluge iz Programa podsticaja poljoprivrednoj proizvodnji, ukupno je planirano 20 hiljada maraka.
Isplata podsticaja se odnosi na poljoprivrednu proizvodnju koja će se realizirati u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine.

Korisnici programa su poljoprivredni proizvođači, zadruge, otkupljivači poljoprivrednih proizvoda, Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača „KAP“ Kakanj, udruženja poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj i druga fizička i pravna lica.

Pored ovog cilja postoje i drugi specifični ciljevi Programa, a to su: formiranje porodičnih gazdinstava, osposobljavanje tržišno orjentisanih proizvođača, intenziviranje postojeće poljoprivredne proizvodnje, značajnije korištenje poljoprivrednog zemljišta i drugih raspoloživih resursa te mogućnost samozapošljavanja.

Program utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu podrazumijeva jednokratne isplate za stimulisanje animalne i biljne proizvodnje, otkup poljoprivrednih proizvoda, podsticaj Savezu poljoprivrednih udruženja i udruženjima poljoprivrednih proizvođača sa područja općine Kakanj, zatim kapitalna ulaganja – finansiranje ili sufinansiranje projekata iz oblasti poljoprivrede, te ostale vrste podsticaja.

Saznajte detalje klikom na:PROGRAM PODSTICAJA U POLJOPRIOVREDI

A.Zekić/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u