KakanjLive | Ponedjeljak, 30.11.2020. godine

Vlada dobila podatke o poslovanju kladionica

24.02.2016. - Vlada dobila podatke o poslovanju kladionica: Ministrica Milićević dostavila loš izvještaj

kartakladioniceKarta kladionica u Federaciji BiH

Sistem PDV-a je u državnoj nadležnosti, ali Zukić smatra da se inicijativom iz Federacije BiH može zatražiti izmjena važećeg zakona.

Federalna ministrica finansija Jelka Milićević sačinila je i Vladi FBiH, kako je to od nje i traženo na jednoj od prethodnih sjednica, dostavila prilično šturi izvještaj o poslovanju kladionica na teritoriji FBiH iz kojeg je vidljivo da je u ovom entitetu registrovano 13 priređivača igara na sreću u privatnom vlasništvu, koji imaju ukupno 2.443 uplatna mjesta i 4.629 zaposlenih.

U izvještaju je potvrđeno ranije pisanje Faktora da su kladioničari u 2015. godini ostvarili 597.950.036 maraka prometa, dok su po osnovu javnih prihoda uplatili 19.203.229 maraka.

PIŠE: faktor.ba

Od toga, uplaćeno je 6.275.835 maraka doprinosa za PIO, 4.495.660 za zdravstveno osiguranje, 545.749 za osiguranje od nezaposlenosti, 5.008.635 poreza na dohodak, 2.569.235 poreza na dobit i 307.850 maraka komunalne takse.

Nemaju dugovanja

Također, navedeno je da su sve kladionice koje imaju odobrenje za rad u potpunosti izmirile obaveze za poreze i doprinose.

U 2015. po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću u budžet FBiH uplaćeno je 10.364.483 maraka, od čega je skoro devet miliona ostvareno od 1. augusta, odnosno od primjene novog Zakona o igrama na sreću. Pored privatnih pravnih lica, na teritoriji FBiH kladioničke igre priređuje i Lutrija BiH, koja je 2015. u budžet uplatila 4.601.526 maraka.

Zastupnik u Federalnom parlamentu Amir Zukić, podnosilac inicijative za donošenje izmjena Zakona o igrama na sreću FBiH, izvještaj je ocijenio katastrofalnim. Zukić je inicirao, a Porezna uprava FBiH utvrdila i Federalnoj vladi dostavila prijedlog izmjena.

– Ovo je izvještaj za vlasnike kladionica i one koji štite taj biznis. Sa pozicije države, on je katastrofa. Vjerujem da je obim njihove djelatnosti mnogo veći od onoga što je prikazano – kaže Zukić za Faktor.

Sistem PDV-a je u državnoj, odnosno u nadležnosti Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH, ali Zukić smatra da se inicijativom iz FBiH može zatražiti izmjena važećeg zakona.

– Vjerujem da će i RS podržati ovakvu inicijativu iako je kod njih ovo pitanje bolje regulisano u odnosu na FBiH – govori Zukić.

S druge strane, glasnogovornik UIO Ratko Kovačević naglašava da su svugdje u Evropi igre na sreću oslobođene plaćanja PDV-a i da je bh. zakon usklađen sa evropskom legislativom.

– Zakon o PDV-u u BiH je u primjeni od početka 2006. godine, ali i kada se budu radile neke izmjene to se neće odnositi na igre na sreću jer nema osnova za to. Ova djelatnost oporezovana je direktnim porezima i to je u isključivoj nadležnosti entiteta. Nema govora o uvođenju PDV-a – kaže Kovačević za Faktor.

Upravni odbor odlučuje

Također, otkriva da su predstavnici UIO u saradnji sa kolegama iz evropskih zemalja pripremili novi Nacrt zakona, koji još nije upućen u proceduru. Ni ovim nacrtom, kaže, nisu predviđene bilo kakve izmjene kada su u pitanju stope poreza ili uvrštavanje novih djelatnosti u sistem PDV-a.

Kovačević kaže da se u državnom parlamentu mogu podnositi inicijative, ali da UO UIO donosi konačni sud. Podsjeća da ih je do sada bilo desetak, uglavnom o promjeni stopa PDV-a, ali da nijedna nije dobila zeleno svjetlo.

Kladionice u brojkama

13 priređivača igara na sreću
2.443 uplatna mjesta
4.629 zaposlenih radnika

(S. Karaica/Faktor.ba)

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u