KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

Vijeće nije prihvatilo samo jedan dokument

29.02.2016. - Dvadeset četiri dokumenta prihvaćena jednoglasno ili većinom glasova, dok samo jedan dokument nije dobio prolaz na ovoj sjednici Vijeća

Od 25 tački dnevnog reda, u kojem su preovladavali izvještaji, programi i odluke, Općinsko vijeće na danas održanoj 40 sjednici nije usvojilo samo jedan od ponuđenih dokumenata. Riječ je o Izvještaj o radu Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2015.godinu. Ovaj Izvještaj nije dobio potrebnu većinu sa 19 glasova protiv i 2 uzdržana.

Imenovanja

Prijedlog rješenja o imenovanju članova Komisije za provođenje procedure izbora volontera i poslodavaca. Predsjednik Komisije za izbor i imenovanje, Elmedin Kukić je predložio sa se u Komisiju imenuju: Hedin Bjelopoljak, predsjednik, Marin Mijač, član, Nejra Hajdarević, član, Semir Mušija, član, Fahrudin Buza, član i Elvedin Delić, član. Sekretara Komisije imenovat će općinski načelnik. Ovaj prijedlog usvojen je jednoglasno, bez rasprave.

Predsjednik Komisije za izbor i imenovanja, Elmedin Kukić je Vijeću predložio Slavena Katičića za predsjednika Komisije za dodjelu 15.aprilskih priznanja. Vijeće je ovaj prijedlog prihvatilo jednoglasno.

eParlament - informacioni sistem za upravljanje sjednicama

Općinsko vijeće je od ove sjednice uvelo informacioni sistema za upravljanje sjednicama, pod nazivom  eParlament. Vijećnicima će se materijali dostavljati elektronski, a sam tok sjednice će se odvijati isključivo putem ove aplikacije. U okviru eParlamenta vijećnicima su osigurani tableti kako bi mogli pratiti i učestvovati u sjednici. Prije početka sjednice vijećnicima se prezentirao ovaj sistem tako da će 40.sjednica Općinskog vijeća ostati upamćena kao prva sjednica na kojoj se koristio elektronski način glasanja i vođenja sjednice.

Usvojene jednoglasno

Jednoglasno su usvojeni: Prijedlog poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća, Prijedlog odluke o pristupanju izradi Regulacionog plana Kakanj, Prijedlog odluke o pristupanju izmjeni dijela Urbanističkog plana Kaknja 2011.-2026., Prijedlog odluke o smanjenju obuhvata Regulacionog plana Romskog naselja Varda, Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za utvrđivanje namjene i parcelacije mikrolokaliteta, Prijedlog odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje izgrađenog objekta društveni dom Čatiči – Mjesnoj zajednici Čatići, općina Kakanj, Izvještaj o realizaciji i utrošku sredstava ostvarenih po osnovu naknade za vatrogastvo u 2015. godini, Prijedlog programa rasporeda i utroška planiranih sredstava od naknada za vatrogastvo u 2016., Prijedlog programa rasporeda sredstava za nevladine organizacije i udruženja građana za 2016.godinu, Prijedlog programa rada JU „Kulturno-sportski centar“ Kakanj za 2016.godinu, Prijedlog financijskog plana poslovanja JU za predškolski odgoj i obrazovanje „Mladost” Kakanj za 2016. godinu, Izvještaj o radu drugostepene Komisije za žalbe u 2015.godini, i Informacija o stanju zaštite od požara na području općine Kakanj u 2015.godini.

Usvojeno većinom glasova

Većinom glasova usvojeni su: Prijedlog odluke o otpisu dospjelih potraživanja, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od koncesionih naknada za 2015.godinu, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od građevinskog zemljišta za 2015.godinu, Izvještaj o realizaciji Programa utroška sredstava od komunalnih naknada za 2015.godinu, Izvještaj o realizaciji Plana održavanja lokalnih cesta na području općine Kakanj za 2015.godinu, Izvještaj o realizaciji Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2015.godinu, Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava od prihoda poduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2016.godinu, Prijedlog programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2016.godinu, Prijedlog programa rada JU „Gradska biblioteka“ Kakanj sa financijskim planom za 2016.godinu

Sjednica je završena u 13,30 minuta. Predsjedavajući je u svoje i ime Vijeća svim građanima i građankama općine Kakanj čestitao 1.mart – Dan nezavisnosti BiH.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u