KakanjLive | Subota, 23.01.2021. godine

UŽOK-Ženama iz Tršća dodjeljeni certifikati

21.07.2019. - Dodjelom uvjerenja o uspješno završenoj edukaciji, završen je ovogodišnji ciklus UŽOK-ovog ekonomskog osposobljavanja žena za područje MZ Tršće


Udruženje žena Općine Kakanj (UŽOK), 15. aprila je počelo, a 15. jula završilo realizaciju projekta „Ekonomsko osnaživanje žena kroz obuku krojenja, šivenja i tkanja“ za područje Mjesne zajednice Tršće. U kakanjskom Omladinskom centru priređena je završna svečanost na kojoj su polaznicama uručena Uvjerenja o uspješno završenoj edukaciji. Ovogodišnji ciklus ekonomskog osnaživanja žena, kao i prethodnih godina, finansijski je podržala Općina Kakanj. U ciklusima u Kraljevoj Sutjesci (2017.) i u Kaknju (2018.) obuku je prošlo više od 100 žena, a ranije edukacije još su održavane u Kučićima, Brnjicu, Bilješevu, Bištranima i Gornjim Lučanima.

U Tršću je vladao veći inters od uvjeta koji su ograničavali broj polaznica. Više je faktora, a dva osnovna koja su ograničila ekonomsko osnaživanje žena su manja sredstva za realizaciju projketa u odnosu na prethodne godine i prostorni kapacitet u društvenim prostorijama Mjesne zajednice Tršće.

Obzirom da u Tršću iz objektivnih razloga sve zainteresirane žene nisu mogle pristupiti edukaciji, u UŽOK-u su odlučili da nastave sa njihovim osposobljavanjem i to u UŽOK-ovoj radionici, gdje je moguće istovremeno raditi sa po dvije polaznice. Ovio osposobljavanje će biti realizirano u kontinuitetu do kraja ove godine.

Tokom dodjele certifikata, istaknuto je da su neke od žena koje su u prethodnim ciklusima završile edukaciju nastavile sa ličnim usavršavanjem i dans uspješno rade na individualnoj osnovi za vlastitu porodicu. Neke od njih našle su i zaposlenje. Tako je saopšten i podatak da je u firmi Alma Ras zaposleno 20 žena sa područja Kaknja, od kojih je većina prve tajne krojenja i šivenja savladala na edukacijama UŽOK-a.

Zato su i ovoga puta dodjeli certifikata prisustvovale predstavnice Alme Ras, a prisutnima se zvanično obratila Elvira Šehić, koja je predložila da sve zainteresirane žene, mogu nastaviti sa edukacijim i mogućim prijemom u radni odnos. Naglasila je da Alma Ras radi na daljem, tromjesečnom, unaprjeđenju osnovnih znanja koja su stečena ovom edukacijom.

Neke od polaznica ove edukacije na završnoj svečanosti u Omladinskom centru nosile su odjevne predmete koje su tokom edukacije samostalno ili uz pomoć instruktorice krojile i sašile, a edukaciju su uspješno završile: Fahira Bliznović, Jasmina Čeliković, Sanela Čeliković, Nizama Čeliković, Nerka Čeliković, Fuada Kadrić, Elvedina Subašić, Zijada Subašić, Senada Subašić, Amela Banjić, Belma Banjić, Ilhana Mrkonjić, Sedina Bliznović, Belma Kubat, Medina Salkić, Zijada Salkić, Emina Delić, Ševala Fejzić, Mirzeta Fejzić, Sarah Demir, Habiba Musić i Alma Čeliković, Ajla Čeliković, Alma Čeliković, Sumeja Čeliković, Lejla Subašić, Lejla Fejzić, Selma Fejzić, Ehlimana Bliznović, Rebija Bliznović, Nedžma Bliznović, Hana Bliznović, Sanela Husanović, Merhunisa Čeliković, Nishada Čeliković, Amela Banjić, Selvera Banjić, Ismeta Subašić, Berina Subašić, Enisa Fejzić, Džana Fejzić, Zehra Fetić, Melisa Kahvedžić i Nasiha Balta.Uvjerenja o uspješno završenoj edukaciji svim polaznicama uručile su Ljubica Subotić i Edina Lukić

Foto galerija dostupna klikom na: facebook kakanjlive

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u