KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Uspostavljeni novi timovi za čistu rijeku Bosnu

26.05.2019. - Nakon što su slične aktivnosti obavljene u Kakanju, Zenici, Zavidovićmai, Tešanju i Maglaju, za čiostu riojeku Bosnu uspostavljeni timovi Akcione grupe u Visokom i Ilijašu

akcionibosna
Predstavnici Akcione grupe “Za čistiji sliv rijeke Bosne” podržali su uspostavljanje Timova Akcione grupe u Visokom i Ilijašu.

Prethodno, identične ili slične aktivnosti obavljene su u gradovima i općinama Zenica, Zavidovići, Kakanj, Tešanj i Maglaj.

Do kraja godine planirane su aktivnosti eko kampanja, snimanje eko-turističkog filma, kampanja “Odgovorni ribar” sa uređenjem i proglašenjem najuređenijeg ribolovnog revira u dolini rijeke, promocija aplikacije za prijavu divljih deponija, animiranje predstavnika dijaspore za uključenje u aktivnosti Timova Akcione grupe, selekcija i promocija kulturnih i turističkih manifestacija, i apliciranje projekta postavljanja eko-video nadzora u lokalnim zajednicama.

001

Podrška stvaranju boljeg ekološkog, turističkog i društvenog ambijenta u lokalnim zajednicama je cilj kojem će težiti Timovi Akcione grupe. Raznovrsne aktivnosti Timova će animirati stanovništvo i institucije da stave u funkciju neiskorištene ljudske i tehničke resurse za poboljšanje kompletnog ambijenta, koji je važan za stanovništvo i za buduće turiste. Uz predstavnike lokalnih uprava, komunalnih preduzeća, civilne zaštite, škola, komunalne inspekcije, ekoloških i ribolovnih udruženja, dobrovoljnog vatrogasnog društva i aktivnih mjesnih zajednica, započet je zajednički rad na jačanju ekoloških i turističkih aktivnosti u lokalnim zajednicama.

Akciona grupa “Za čistiji sliv rijeke Bosne” sastavljena od partnerskih lokalnih zajednica Ilidža, Centar Sarajevo, Ilijaš, Visoko, Kakanj, Zenica, Žepče, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Doboj, Modriča, Šamac, Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, Federalne uprave civilne zaštite, Republičke uprave civilne zaštite RS i ROTOR organizacije za razvoj turizma regije.
Akciona grupa radi na zagovaranju i uspostavljanju kontinuiteta aktivnosti za poboljšanje ekološkog, turističkog i kompletnog ambijenta u partnerskim lokalnim zajednicama i području u cjelini.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u