KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Umro komandant Elvedin Dinko Šehagić

30.12.2017. - Prvi komandant štaba TO Kakanj i komandant Trećeg manevarskog bataljona iz Kaknja Elvedin Dinko Šehagić iznenada je preminuo

005Komandant Dinko govori na jednoj od godišnjica bitke za deblokadu Sarajeva u Semizovcu

Prema dostupnim informacijama Šehagić se u jednom od kafića pozdravljao sa bivšim saborcima koji su stigli u Kakanj za novogodišnje praznike kada mu je iznenada pozlilo i samo se srušio na pod.
Svi prisutni u ovom objektu odmah su mu pritekli u pomoć i brzo je prevezen do kakanjskog Doma zdravlja ali je dežurni ljekar mogao konstatovati samo smrt.

Šehagić je radio u Termoelektrani Kakanj.

U razgovoru sa saborcima doznajemo da ga posljednjih nekoliko dana pogodila vijest o hapšenju njegovih boraca i optužnica koje su podignute u Sudu BiH.

Dobitnik je priznanja „Plaketa Općine Kakanj“ za izuzetne rezultate ostvarene u odbrani Republike BiH.Pored toga dobitnik je brojnih priznanja kako od Općine Kakanj, tako i od armijskog generala Rasima Delića i komandanta 3.korpusa ARBiH Sakiba Mahmuljina.

Datum dženaze i mjesto ukopa biće naknadno objavljeni.

postrojavanje_dinkoJedno od ratnih postrojavanja ispred komandanta Dinka

Ratni komandant Dinko, rođen je 16.7.1957. godine u Kaknju. Fakultet političkih nauka – Smjer opštenarodna odbrana u Sarajevu je završio 1982. godine. U periodu od 1982. do 1984. godine radio je kao profesor opštenarodne odbrane u Srednjoškolskom centru Kakanj. Od 1984. godine radio je u Opštinskom štabu TO Kakanj na raznim dužnostima. Za komandanta Opštinskog štaba TO Kakanj imenovan je 1988. godine i ovu dužnost je obavljao do početka agresije na RBiH. Jedan je od pokretača i osnivača pokreta otpora u Kaknju. Proglašenjem ratnog stanja u BiH stavlja se, zajedno sa jedinicama Patriotske lige Kakanj, na raspolaganje u odbrani države.Učesnik je Odbrambeno-oslobodilačkog rata u kontinuitetu. Obavljao je razne dužnosti, a od septembra 1994. godine do kraja Odbrambeno-oslobodilačkog rata obavljao je dužnost komandanta Trećeg manevarskog bataljona Trećeg korpusa Armije RBiH.

Az.S./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u