KakanjLive | Petak, 10.07.2020. godine

U mirovinu ispraćeno 54 penzionera

24.12.2019. - Uprava i Sindikat Rudnika mrkog uglja „Kakanj“, povodm ovogodišnjeg Dana rudara, priredili su ispraćaj u zasluženu starosnu mirovinu za 54 penzionisana radnika. Pored toga priređen je poseban prijem za članove osam porodica, umrlih radnika Rudnika tokom 2019. godine, a koji su ostvarili ili su u postupku ostvarivanja prava na porodičnu penziju


Radnici Rudnika su odlazili u penziju, od januara pa do decembra, prema datumima kada su ispunjavali uvjete za mirovinu. Svi na jednom mjestu, našli su se 18. Decembra kada su uz prikladan program darovani prigodnim poklonima, među kojima je i ručni sat sa posvetom. U skladu sa Kolektivnim ugovorom svakog od penzionera sljeduje otpremnina u visini šest prosječnih plaća, ostvarenih na radnom mjestu sa kojeg odlazi u mirovinu. Otpremnina se isplaćuje obročno, na tri puta.

Penzionisani radnici Pogona „Haljinići“

Ukupno 14 radnika Pogona Haljinići steklo je pravo na mirovinu: Pavo (Nike) Bradarić, Mirsad (Sabrije) Berbić, Sejad (Adema) Plasto, Asim (Avde) Kubura, Nihad (Esada) Plasto, Vehid (Huse) Husika, Dževad (Muje) Murtić, Zajim (Mahmuta) Begić, Mensur (Abdulaha) Begić, Hajrudin (Jusufa) Kahvedžić, Almas (Ekrema) Hadžić, Mujo (Vehida) Karahodžić, Josip (Petra) Miloš i Salko (Mustafe) Juko. Sa Pogona „Haljinići“ uslijed dostignute starosne dobi prestaje aktivno angažovanje u Četi za spašavanje za dva radnika: Almira (Džemala) Smajliović i Hasana (Atifa) Banjić. Oni će na svečanosti ispraćaja penzionera zvanično prestati biti članovi Čete, ali ostaju u radnom odnosu do sticanja uvjeta za starosno penzionisanje.
Potpis pod foto: Umirovljeni radnici Pogona Haljinići s članovima Uprava Rudnika i Pogona

Penzionisani radnici Pogona PK „Vrtlište“

Tokom godine sa Pogona Vrtlište penzionisano je 13 radnika: Enver (Šefika) Banjić, Zakir (Omera) Fejzović, Faruk (Osmana) Mašić, Šefik (Muharema) Pipo, Sulejman (Sakiba) Smaka, Taiba (Mustafe) Murić, Fadil (Fadila) Merdić, Fikret (Ahmeda) Ganić, Jakub (Zahida) Hadžić, Nijaz (Ćamila) Banjić, Mehmedalija (Alije) Fazlić, Sakib (Muje) Strika. Senad (Osmana) Kubura, radnik ovog Pogona, preminuo je poslije kraće bolesti, dva dana uoči zvaničnog ispraćaja u mirovinu, i ovom prilikom je nedostjao kolegama sa površinske eksploatacije uglja.

Penzionisani radnici Pogona „Separacija“
Pet radnika Pogona Separcija, također je penzionisano u 2019. godini: Jusuf (Hašima) Gafurović, Ramiz (Muniba) Silajdžić, Adem (Saliha) Kobilica, Zahida (Asifa) Banjić i Džemal (Nazifa) Gorak.
Penzionisani radnici Pogona „Održavanje“: Ibrahim (Osmana) Đokić, Ahmed (Hasana) Uzunović, Ševal (Derviša) Demir, Ana (Mije) Ivić, Kemal (Nezira) Tursum, Osman (Kasima) Mrkonjić, Sadeta (Abdulaha) Tirić, Faik (Šefika) Merdanović, Mirsad (Osmana) Čizmić, Hasan (Ahmeta) Berbić.

Penzionisani radnici iz „Stručnih službi“

Iz Ekonomske jedinice Stručne službe penzionisano je 12 radnika: Drago (Joze) Crepulja, Hajrudin (Hamde) Kadrić, Midhat (Mehmedalije) Hodžić, Fuad (Mehmedalije) Hadžić, Razija (Osmana) Kadrić, Mijo (Stjepana) Aždajić, Ferid (Mehmedalije) Topalović, Adela (Marijana) Pavlović, Fikret (Hasana) Rojo, Kemal (Salke) Šišić, Ivo (Ive) Majstorović, Muhamed (Sabrije) Plasto.

umrliporodiceSa prijema za članove porodica preminulih radnika tokom ove godine

Pravo na porodičnu penziju ostvarile su porodice radnika umrlih prirodnom smrću: Huseina (Mustafe) Delibašić, Huseina (Huseina) Merdić, Zijada (Mustafe) Karić (PK Vrtlište), Zikrije (Ibrahima) Alić i Mehmedalije (Islama) Karamuja (Pogon Haljinići). U postupku sticanja prava na porodičnu penziju je porodica radnika: Zikreta (Ismeta) Šehović dok umrli radnici Mladen (Tomislava) Dalmacija i Jasna Skorupan – Bašić nemaju nasljednika. 

A.Zekić/KakanjLive

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u