KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

U izgradnji šesta zgrada sa stanovima za Rome

24.08.2018. - U toku izgradnja šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda. U protekle četiri godine stambeno zbrinuta 181 osoba romske nacionalnosti

004Trenutno stanje građevinskih radova na novoj zgradi za porodice Roma

U kakanjskom naselju Varda u toku su završni radovi na izgradnji šeste po redu zgrade socijalnog stanovanja sa šest stanova u koje će biti smještene socijalno ugrožene porodice Roma. Radove čija je ukupna vrijednost 278.937,11 KM finansiraju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i “Caritas” Švicarska, a u finansiranju radova učestvuje i Općina Kakanj. Izvođač radova je firma “GTR” d.o.o. Mostar.

001Prvi stanovi za Rome izgrađeni su u ova dva objekta

U protekle godine, zahvaljujući novčanim izdvajanjima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Evropske unije, Humanitarne organizacije “Hilfswerk” i Općine Kakanj, izgrađeno je šest zgrada socijalnog stanovanja u kojima je stambeno zbrinuta 181 osoba romske nacionalnosti. U izgradnju šest zgrada uloženo je oko 3.500.000 KM, a u ovu cifru nije uračunata vrijednost zemljišta.

002Treća zgrada podignuta za Rome

Izgradnja novih objekata za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih porodica Roma rezultira stvaranjem uslova za rušenje bespravno izgrađenih i neuslovnih objekata u naselju Varda. U proteklom periodu uklonjeno je 19 ovakvih objekata.

003Četvrta i peta zgrada za  porodice  kakanjskih Roma u naselju Varda

U toku je izrada projektne dokumentacije za izgradnju sedme zgrade socijalnog stanovanja u naselju Varda.

005

“Prvi i najvažniji korak je bio uspostaviti iskren, pošten i odgovoran odnos prema romskom narodu što znači da smo sa našim sugrađanima Romima uspostavili otvoren dijalog i komunikaciju. Drugi važan korak bio je odbaciti strahovite i stereotipe kako ne treba imati vizije i kako ne treba osmišljavati velike projekte jer nema i neće biti novca. I treći važan korak bio je definirati konkretne lokalne politike kao sredstvo ostvarenja naših vizija i planova. Smatram da su naši prijatelji koji su izdvojili novac za izgradnju zgrada socijalnog stanovanja u naselju Varda prepoznali upravo tu našu unutrašnju otvorenost za dijalog i saradnju sa našim sugrađanima Romima, te našu odlučnost da se odvažimo i krenemo u ostvarenje vizija kroz realizaciju konkretnih lokalnih politika”, rekao je načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u