KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Termini za upis u osnovne škole

11.05.2017. - Upis đaka u prvi razred osnovnih školu na području Kaknja terminološko je raspoređen do 26. maja

uceniciucionica

Termini upisa učenika u prvi razred za školsku 2017/2018. godinu

OŠ „Rešad Kadić“
Centralna škola: 8. i 9. 5. 2017. godine;
Područna škola „Krševac“: 16, 17. i 18. 5. 2017. godine;
Područna škola „Dubovo Brdo“: 19.5.2017. godine;
Opservacija će se vršiti na dan upisa.

OŠ „Hamdija Kreševljaković“
23.5.2017. godine od 9.00 do 14.00 h
24.5.2017.godine od 9.00 do 14.00 h
Opservacija će se vršiti od 26.maja 2017.godine po rasporedu utvrđenom prilikom upisa i dogovoru sa roditeljima.


OŠ „Omer Mušić“
8.5. 2017. godine
9.5. 2017. godine


OŠ „Ahmed Muradbegović“
15.5.2017. godine u 11:00 sati u centralnoj školi u Donjem Kaknju (školska područja Donji Kakanj, Tičići, Groce, Mramor i Subotinje)
16.5.2017. godine u 9:00 sati u područnoj školi Bilješevo (školska područja Bilješevo, Sopotnica, Lučani)
16.5.2017. godine u 11:00 sati u područnoj školi Bilješevo (školska područja Gora i Modrinje)
17.5.2017. godine u 11:00 sati u centralnoj školi u Donjem Kaknju (školska područja Desetnik, Dumanac i Rošćevina)
Opservacija će se vršiti na dan upisa.


OŠ „15. april“
9.5. 2017.
Opservacija će se vršiti 11.5. 2017. od 9.00 do 14.00 h.

OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
24.5.2017. u 9.00 sati
25.5.2017. u 9.00 sati
26.5.2017. u 9.00 sati
Djeca će se upisivati po abecednom redu, a opservacija će se vršiti na dan upisa.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u