KakanjLive | Subota, 11.07.2020. godine

Skupština Kantona odbila Inicijativu iz Kaknja

14.03.2017. - Poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona danas nisu prihvatili slijedeće inicijative Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona te Inicijativu Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo

zgrada_vlada_zdk
U nastavku rada 38. sjednice Skupštine, koja je ranije 28.02.2017. godine prekinuta, razmatrano je preostalih devet tačaka usvojenog dnevnog reda. Podsjećanja radi, 38. sjednica Skupštine Kantona je na dnevnom redu imala 11 tačaka, te je prekinuta nakon okončane druge tačke dnevnog reda.

U današnjem nastavku rada poslanici su razmatrali šest inicijativa, dva izvještaja o radu i jednu informaciju.

Poslanici su prihvatili dvije inicijative i to: Inicijativu Grada Zenica tj. v.d. Gradonačelnika Grada Zenica za dopunu Zakona o javnom redu i miru i Inicijativu JU Osnovna škola „Gostović“ Gostovići, općina Zavidovići , kao osnovanu, za davanje autentičnog tumačenja Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Poslanici u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona danas nisu prihvatili slijedeće inicijative: JKP “Zenicatrans prevoz putnika“ d.d. Zenica za izmjenu i dopunu Zakona o komunalnim djelatnostima, Grada Zenica za izmjenu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade, Općinskog vijeća Kakanj za dopune Zakona o vodama Zeničko-dobojskog kantona te Inicijativa Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine za omogućavanje liječenja građana općine Breza u Kantonu Sarajevo.

Skupština je  prihvatila Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za 2016. godinu, a potom je prihvatila i Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju za 2016. godinu.
Na kraju današnjeg zasjedanja Skupština Zeničko-dobojskog kantona je prihvatila Informaciju o stanju prikupljanja i deponovanja otpada na području Zeničko-dobojskog kantona i odvoza na Regionalnu deponiju „Mošćanica“ dopunjenu sa Informacijom o prikupljanju, deponovanju i uništavanju medicinskog, animalnog, elektroničkog i drugog otpada.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u