KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

Sanacija i asfaltiranje puteva

30.05.2017. - Ljepše vrijeme omogućilo je intenzivniji početak građevinskih radova a to se posebno odnosi na sanaciju i asfaltiranje puteva, kako na gradskom području tako i u Krševcu, Ratnju i Pavlovićima

asfalt
U toku su pripreme za postavljanje završnog, habajućeg sloja asfalta u Rudarskoj ulici u Kaknju (Gradski spomen-park – Bijela džamija – OŠ “Mula Mustafa Bašeskija”). U proteklom periodu postavljen je prvi sloj asfalta, ali se nije stiglo zbog slabijeg priliva novčanih sredstava postaviti završni sloj. Prvi sloj asfalta je pretrpio određena oštećenja tokom protekle zime koju su obilježile ekstremne hladnoće što nije iznenađenje jer se radi o prvom sloju. Ova pojava nije izazvala nikakve nove troškove i nikakva nova izdvajanja. Popravku je izvršio izvođač radova o svom trošku. Poslije ove sanacije planirano je u Rudarskoj ulici postaviti završni sloj asfalta čime će biti odrađena i završna faza asfaltiranja koje je izvedeno u 2015. godini. 

Sanaciji puta za Krševac

Počeli su radovi na sanaciji puta za Krševac. Radovi obuhvataju asfaltiranje 145 metara ceste u širini 3 m sa izradom asfaltnog rigola 0,5 m sa betonskim ivičnjacima. Ukupna ugovorena cijena radova iznosi 18.175,20 KM.

Sanacija puteva u Ratnju i Pavlovićima

Radovi na asfaltiranju dionice puta u selu Ratanj obuhvataju asfaltiranje u dužini 100 m puta, širune tri metra. Ukupna vrijednost radova iznosi 11.082,24 KM.
Radovi na sanaciji dijela ceste u selu Pavlovići obuhvataju asfaltiranje ukupno 100 dužnih metara ceste širine tri metra. Ukupna vrijednost radova iznosi 10.934,38 KM.

Još planirano

Prema programima o namjenskom utrošku sredstava prikupljenih od koncesija u ovoj godini Općina Kakanj još planira finansirati rekonstrukciju puta Kondžilo- Dom, rekonstrukciju puta od naselja Brus prema Jukama, nastavaka rekonstrukcije puta Zgošća-Tršće, sanaciju industrijske ceste u Malješu. Najvrijedniji i posebno značajn projekat je detaljna rekonstrukcija glavne gradske saobraćajnice od centra do mosta na Zgošći.
Za izgradnju i rekonstrukciju lokalnih puteva na području Kaknja nadležan je Zavod za planiranje i izgradnju.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u