KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

Razvoj tržišne poljoprivrede

25.01.2017. - Potpisan sporazum čiji je cilj prikupiti podatke o potrebnoj poljoprivrednoj infrastrukturi na području Kaknja

poljoprojekt

Načelnik Općine Kakanj Nermin Mandra i direktor Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) Banja Luka Miodrag Matavulj  u utorak 24. januara potpisali su sporazum o saradnji čiji je cilj provedba dijela aktivnosti projekta razvoja tržišne poljoprivrede – FARMA II kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID i Vlada Švedske.

Ovim sporazumom Centar za ekonomski i ruralni razvoj Banja Luka se obavezuje da će istražiti i opisati potrebnu poljoprivrednu infrastrukturu na području Kaknja, te da će te potrebe za poljoprivrednom infrastrukturom prezentirati Općini Kakanj, vladama, donatorima i drugim akterima koji mogu sufinansirati pojedine istražene investicije. Istraživanje će se provesti u saradnji sa Savezom poljoprivrednih udruženja “Kakanjska poljoprivreda-KAP” Kakanj.

Općina Kakanj ima obavezu da pruži podršku CERD-u i Savezu “KAP” Kakanj u aktivnostima pribavljanja kvalitetnih informacija za provođenje istraživanja, te da pruži podršku u organiziranju događaja na kojima će se prezentirati potrebna poljoprivredna infrastruktura na području Kaknja.

Ovakve aktivnosti bit će realizirana u još četiri općine u BiH: Jablanica, Teslić, Travnik i Novi Grad.

Potpisivanju ugovora prisustvovali su i šef Službe za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj Mirza Fazlić i predsjednik Saveza “KAP” Kakanj Nermin Marušić.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u