KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

Projekti na sanaciji infrastrukture

08.09.2016. - Aktuelni projekti i projekti čija realizacija počinje ubrzo, kao i projekti u fazi javnih nabavki, područje Općine Kakanj čine kontinuirano velikim gradilištem

kakanj_005
U toku je rekonstrukcija vrelovoda, na dionici koja je duža od hiljadu metara, a počela je sa područja MZ Kakanj 2, iz pravca OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“. Za ove namjena Općina Kakanj je izdvojila 350 hiljada KM.

Odvija se i rekonstrukcija puta Kondžilo-Dom u dužini od 257 m. Vrijednost radova iznosi 139.845,67 KM. Radove finansira Općina Kakanj.Istovremeno se odvijaju radovi na izgradnji parkinga kod Osnovne škole “Mula Mustafa Bašeskija”. Ukupna vrijednost radova je oko 32.720, 00 KM. Radove finansira Općina Kakanj.
U toku su završne pripreme za asfaltiranje puta od ulice Omera Maslića prema greblju “Vrtle”. Ugovoreni iznos je 30.000,16 KM. Radove finansira Općina Kakanj. Radi se i put prema greblju Vrtle.

U toku su i radovi na rekonstrukciji druge dionice puta u ulici Mehmeda Skopljaka, kroz naselje Albanija. Ukupna vrijednost radova je 222.281,49 KM. Radove finansira Općina Kakanj.
U toku su i radovi na rekonstrukciji Gradskog spomen-parka.

Pripremni radovi

Počele su pripreme za sanaciju puta na Vardi, od objekta “Maršal” prema džamiji. Ukupna vrijednost radova je 39.668,68 KM. Radove finansira Općina Kakanj.
Ukoliko vremenski uslovi dozvole, ubrzo će početi i radovi na asfaltiranju dva sportska poligona u dvorištu Planinarskg doma “Bobovac”. Vrijednost radova je 18.178,69 KM.
Ubrzo će početi i radovi na izgradnji kanalizacije Papratnica (IV faza) u dužini od 350 m, kao i radovi na izgradnji kanalizacije Obre – Polje u dužini od 250 m.Zatim radovi na izgradnji ambulante porodične medicine u Mjesnoj zajednici Zgošća (I faza). Vrijednost radova je 90.919,92 KM.Nastavljaju se i radovi na izgradnji kanalizacije Brnj.

U postupku javnih nabavki

U toku je i završna procedura javne nabavke za projekte: nastavak izgradnje vodovoda “Varalići”, MZ Krševac, vodovod “Koprivnica- Banjevac”, MZ Termoelektrana, rekonstrukcija vodovoda “Lučani”, MZ Bilješevo, kanalizacioni sistem u MZ Haljinići, kanalizacioni sistem i uređaj za prečišćavanje otpadnih voda za naselje Kučići.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u