KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Preliminarna rang lista rasporeda taksi vozila

23.03.2017. - Na Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila na taksi stajališta podnosioci zahtjeva mogu podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od osam dana

taksisatajalista

Komisije za raspored taksivozila na taksistajališta na području općine Kakanj za 2017. godinu sačinila je Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila na taksi stajališta na području općine Kakanj na osnovu kriterija iz člana 14. Pravilnika o načinu korištenja, redu i radu na taksi stajalištima, rasporedu taksi vozila na taksi stajlištima i kriterijima  za  raspored taksi vozila   na taksi stajalištima na području općine Kakanj.

Lista se može vidjeti klikom na Preliminarna lista za taksi stajališta

Lista se može vidjeti i u Službi za privredu, urbanizam i zaštitu okoline Općine Kakanj.

Na Preliminarnu rang listu rasporeda taksi vozila na taksi stajališta podnosioci  zahtjeva mogu podnijeti žalbu Općinskom načelniku u roku od 8 dana od dana objavljivanja iste (datum objave 23.3.2017.godine). Po žalbama podnosioca zahtjeva Općinski načelnik će donijeti rješenje u roku od 15 dana, nakon čega rješenjem utvrđuje Listu o rasporedu taksi vozila na taksi stajališta.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u