KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

Preliminarna lista za boračke stipendije

18.01.2016. - Konačna lista ne znači da su kandidati dobili stipendiju. Ta lista se objavljuje nakon razmatranja prigovora na preliminarnu listu u vezi bodovanja

zastave_opcina

Služba za boračko-invalidsku zaštitu Općine Kakanj sačinila je Konačnu listu kandidata za stipendiju koju, u studijskoj 2015/2016. godini, dodjeljuje Ministarstvo za boračka pitanja ZDK.
Listu možete vidjeti ovdje: Spisak kandidata za dodjelu stipendija.
Konačna lista ne znači da su kandidati dobili stipendiju. Ova lista se objavljuje nakon razmatranja prigovora na preliminarnu listu u vezi bodovanja.
Konačnu odluku koliko kandidata sa konačne liste će dobiti stipendiju donijet će Ministarstvo za boračka pitanja ZDK, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u