KakanjLive | Srijeda, 15.07.2020. godine

Preliminarna lista pomoći za nabavku udžbenika

30.08.2017. - Novčana pomoć za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2017/2018. godinu: Svim kandidatima sa preliminarne liste odobrena pomoć, uvažena i 3 prigovora

knigenabavka

Svim kandidatima sa preliminarne liste za dodjelu novčane pomoći za nabavku obaveznih udžbenika učenicima – djeci branilaca za školsku 2017/2018. godinu odobrena je ova vrsta pomoći, a uvažena su i 3 prigovora na bodovanje, tako da je ukupna brojka kandidata koji će dobiti ova novčana sredstva 233.

Preliminarna lista se može vidjeti korištenjem dodjeljene šifre na službenoj stranici Općine Kakanj.

U skladu sa važećim odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka, listu mogu vidjeti samo kandidati sa liste (strane u postupku). Lista se može vidjeti uz pomoć šifre koju su kandidati dobili prilikom predaje prijava na javni poziv. Na ovaj način je ispoštovan i zakon, ali i princip transparentnosti jer cjelokupnu listu vide svi kandidati, dakle sve strane u postupku. Otkrivanje šifre stranama koje nisu učesnici u postupku podliježe odgovornosti.

Novčana sredstva će biti isplaćena kada Ministarstvo za boračka pitanja ZDK doznači ista Općini Kakanj, a očekuje se da to bude ubrzo.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u