KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Poziv etažnim vlasnicima fizičkim i pravnim licima

09.12.2017. - Obzirom na najavljeni olujni vjetar, imajući na umu ranija iskustva, pozivamo skupove etažnih vlasnika, upravitelje zgrada, i sve vlasnike stambenih jedinica, da provjere stanje krovova, rešmi, oluka i slično, kako se ne bi desila situacija obrušavanja istih pod udarima vjetra što može prouzrokovati opasnost

opcinasnijeg03

Obzirom na najavljeni olujni vjetar, imajući na umu ranija iskustva, pozivamo skupove etažnih vlasnika, upravitelje zgrada, i sve vlasnike stambenih jedinica, da provjere stanje krovova, rešmi, oluka i slično, kako se ne bi desila situacija obrušavanja istih pod udarima vjetra što može prouzrokovati opasnost.

Obaveze fizičkih i pravnih lica u pogledu borbe sa snježnim nedaćama

Odlukom o komunalnom redu između ostalog su definisane  i obaveze vlasnika stanova i lokala u pogledu uklanjanja snijega i leda.

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara uz zgrade, odgovorni su vlasnici zgrada, odnosno vlasnici ili korisnici stanova ili poslovnih prostorija u zgradi. Izuzetno, za uklanjanje snijega i leda sa trotoara ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici lokala. Za uklanjanje snijega i leda sa pločnika uz kioske i pokretne uređaje odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih uređaja. Za uklanjanje snijega i leda sa taksi-stajališta odgovorno je udruženje taksista.

akcija_snijeg

Za uklanjanje snijega i leda sa trotoara, parkirališta, tržnica, sportskih objekata, autobusnih stajališta i sličnih prostora odgovorno je pravno lice koje upravlja tim površinama ili se njima koristi, odnosno pravno i fizičko lice kojem je povjereno održavanje ovih površina.

Nadležno preduzeće je odgovorno za uklanjanje snijega sa javnih saobraćajnih površina (ulica, ceste), te za uklanjanje snijega i leda sa staza, stepeništa i puteva na javnim površinama.

Zabrana gomilanja snijega

Strogo je zabranjeno iznošenje i gomilanje snijega iz dvorišta, bašti i drugih površina na ulice i trotoare, zabranjeno je bacanje snijega ispred zgrada na saobraćajnicu, zabranjeno je zatvaranje snijegom i ledom slivnika i šahtova, zabranjeno je deponovanje snijega i leda u parkove i na zelene površine, zabranjeno je sankanje i klizanje na javnim saobraćajnim površinama i na zaleđenim vodenim površinama.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u