KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Povlastice za prijevoz studenata

06.10.2016. - Redovni studenti sa područja općine Kakanj mogu podnijeti zahtjev za korištenje povlastica za prijevoz za akademsku 2016/17. godinu, rok za podnošenje zahtjeva je 10. oktobar

studenti_prijevoz

Obavještavaju se redovni studenti sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za korištenje povlastica za prijevoz za akademsku 2016/17. godinu. Pravo na povlastice za prijevoz ostvaruje se na način i po kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o finansiranju prijevoza đaka i studenata. Općina Kakanj ne preuzima obavezu organiziranja prijevoza niti priznavanje prava na korištenje povlastice za prijevoz na relacijama za koje sa izvršiocima usluga nije u mogućnosti zaključiti ugovore o uslugama javnog prijevoza.

Pravo na korištenje povlastica imaju slijedeće kategorije studenata:
studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju
studenti iz porodica sa prihodom do 50 KM po članu domaćinstva
studenti sa posebnim potrebama i djeca nezaposlenih demobilisanih boraca
studenti iz porodica sa prihodom od 50 do 150 KM po članu domaćinstva
djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj.

Kategorije iz tačke 1. 2. i 3. prethodnog stava ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prijevoza, a kategorije iz tačke 4. i 5. – 50 % od cijene prijevoza.

Za priznavanje navedenih prava uz zahtjev za ostvarivanje povlastice za prijevoz studenti su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju:
– kućnu listu
– potvrdu o redovnom školovanju na fakultetu akademske 2016/17. godine
– dokaz o nezaposlenosti za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva ( uvjerenje Službe za zapošljavanje, a za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje potvrdu predsjednika Savjeta mjesne zajednice), odnosno dokaz da su roditelji na čekanju
– potvrdu da je student dijete šehida, poginulog borca, RVI, civilne žrtve rata, umrlog pripadnika OS BiH, povratnika ili raseljenih osoba ( ukoliko pripada jednoj od navedenih kategorija)
– potvrdu o ostvarenim prihodima domaćinstva ( potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja tri mjeseca, posljednji ček od penzije, za privatne poduzetnike uvjerenje Porezne uprave )
– rodni list ili potvrdu iz škole ( za maloljetne članove domaćinstva).

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Zahtjevi će se primati do 10. oktobra 2016. godine.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u