KakanjLive | Subota, 04.07.2020. godine

Potrošači Kaknja dobili Udruženje

17.10.2017. - Pod nazivom Potrošač još od kraja augusta u Kaknju počelo djelovati Udruženje koje ima za cilj da zaštiti prava i interese potrošača

potrosackakosarab

Udruženje potrošača općine Kakanj „POTROŠAČ“ Kakanj osnovano je 31.8.2017. godine, kao neprofitna, nestranačka, nevladina organizacija dobrovoljno udruženih lica, koji se slobodno i dobrovoljno udružuju radi ostvarivanja prava i zaštite interesa svih potrošača u Bosni i Hercegovini, a u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH, programskim smjernicama o zaštiti potrošača u BiH, te u skladu sa direktivama Evropske komisije o zaštiti prava potrošača.
Ciljevi Udruženja su:
• zaštita prava i interesa potrošača kod pristupa i izbora roba i usluga kojima zadovoljavaju svoje potrebe i potrebe svoje porodice,
• edukacija i informisanje potrošača o njihovim pravima i mogućnostima zaštite prava potrošača,
• omogućavanje potrošačima da budu saslušani i zastupani u procesima zaštite njihovih potrošačkih prava,
• pružanje potrošačima savjetodavne pomoći vezano za kompenzaciju i naknadu štete koja im je nanesena narušavanjem njihovih potrošačkih prava,
• promovisanje prava potrošača na život i rad u zdravoj i održivoj okolini,
• pomaganje potrošačima na ostvarivanju njihovih prava na sigurnost i zaštitu života i zdravlja.
Udruženje zaprima upite i pritužbe potrošača telefonom, e-mailom, poštom i ličnim dolaskom na adresu sjedišta Udruženja: 7. Muslimanske broj 23, ostvarujući time neposredne kontakte sa potrošačima u prostorijama Udruženja.
Predsjednik Upravnog odbora Udruženja je Ferida Kulović. Kontakt telefon/fax: 032/556-945.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u