KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Pogledajte budžet Općine za narednu godinu

04.12.2018. - U toku je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu

budzet
U toku je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu i Nacrtu odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2019. godinu. Svi zainteresirani svoje primjedbe, mišljenja i sugestije mogu dostaviti direktno ili poštom Službi za finansije Općine Kakanj ili putem e-maila opcinaka@bih.net.ba.

Materijale koji su predmet javne rasprave možete preuzeti klikom na naslove:

Nacrt - Buzet Opcine Kakanj za 2019. godinu

Nacrt odluke o izvrsenju budzeta za 2019. godinu

Kontakt osobe za provođenje javne rasprave su Džihad Berbić – Služba za finansije (tel. 032/771-806) i Enver Kusić– Stručna služba za poslove Općinskog načelnika (tel. 032/555-301).

Javna rasprava je otvorena do 14.12.2018. godine.

Centralna javna rasprava na kojoj će svi zainteresirani moći dobiti dodatna pojašnjenja bit će održana u četvrtak 13.12.2018. godine u sali Općinskog vijeća Kakanj s početkom u 14.00 sati.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u