KakanjLive | Utorak, 18.05.2021. godine

Podsticaj za otkupljeno jagodasto voće

07.10.2020. - Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine ploda jagodastog voća – maline. Rok za podnošenje zahtjeva je do 13.11.2020. godine

malineNa osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2020. godinu, broj: 01/1-2PV-119/20 od 08.05.2020. godine, usvojenog od strane Predsjedništva Vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proizvedene – otkupljene količine ploda jagodastog voća- maline

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj, da mogu podnijeti zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za predate količine ploda jagodastog voća – maline u 2020. godini.

Pravo na podsticaj imaju proizvođači jagodastog voća sa područja općine Kakanj upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci gazdinstva, a koji imaju potpisan Ugovor za tekuću godinu o otkupu ploda jagodastog voća sa registrovanim otkupljivačem ili prerađivačem jagodastog voća.

Podsticaj iznosi:

- 0,18 KM/kgza korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu djelatnost,
- 0,12 KM/kg za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:
-zahtjev za biljnu proizvodnju,
-kopija potvrde o upisu u RPG i RK od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) ili prema -sjedištu (pravna lica) izdate u 2020. godini,
-lista korištenja u biljnoj proizvodnji za 2020. godinu sa upisanim zasadom jagodastog voća izdata iz -Registra poljoprivrednih gazdinstava i registra klijenata,
-kopija Ugovora sa otkupljivačem ili prerađivačem jagodastog voća,
-Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivrednici),
-dokaz o predatoj količini ploda jagodastog voća (potvrda ovjerena od strane otkupljivača/prerađivača za kojeg je dostavljen Ugovor),
-kopija tekućeg/žiro računa.

Rok za podnošenje zahtjeva je do 13.11.2020. godine.

Zainteresirani mogu preuzeti Zahtjev na protokolu Općine Kakanj, te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja, do gore navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 h.

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u