KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Podsticaj za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta

12.05.2018. - Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj.Rok za podnošenje zahtjeva je 31.5.2018. godine

oranjeJavni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini
Na osnovu Programa utroška sredstava iz Budžeta Općine Kakanj za podsticaje u poljoprivredi za 2018. godinu, broj: 01/1-16-12/18 od 30.01.2018. godine, usvojenog od strane Općinskog vijeća, Općinski načelnik objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini

Pozivamo poljoprivredne proizvođače sa područja općine Kakanj da podnesu zahtjev za ostvarivanje općinskog novčanog podsticaja za proljetnu obradu poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini.

Pravo na podsticaj imaju poljoprivredni proizvođači upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava i registar klijenata kao nosioci i koji u tekućoj godini u proljeće obave osnovnu i dopunsku obradu zemljišta na vlastitom imanju ili na zemljištu u zakupu, površine od 2 do 20 dunuma i na istoj zasnuju ratarsku proizvodnju.

Podsticaj iznosi:

60,00 KM/dunumu za korisnike koji su registrovali poljoprivredu kao osnovnu
djelatnost (samostalni poljoprivrednici),

40,00 KM/dunumu za korisnike koji nisu registrovali poljoprivrednu djelatnost.
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje podsticaja:

zahtjev za ostvarivanje prava na podsticaje za biljnu proizvodnju,
kopija potvrde o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava od općinske službe prema mjestu prebivališta (fizička lica) izdate u 2018. godini,
vlasništvo nad parcelom (kopija ZK izvatka ili posjedovnog lista), ugovor o zakupu zemljišta ili ovjerena izjava o korištenju zemljišta bez naknade sa kopijom ZK izvatka ili kopijom posjedovnog lista,
Rješenje o obavljanju poljoprivredne djelatnosti (samostalni poljoprivredni proizvođači),
kopija kartice broja bankovnog računa.
Rok za podnošenje zahtjeva je 31.5.2018. godine

Zainteresirani mogu preuzeti obrazac zahtjeva na protokolu Općine Kakanj (šalter-sala), te uz neophodnu dokumentaciju isti predati na mjestu preuzimanja do navedenog roka.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Općini Kakanj, I sprat ili na broj telefona: 032/771-828, svakim radnim danom od 7.00 do 15:30 sati.

PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u