KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Pacijenti prezadovoljni hemodijalizom u Kaknju

29.04.2016. - Hemodijalizni centar u kakanjskom Domu zdravlja radi već duže od mjesec dana. Pacijenti su u centru pažnje i navažnije je da su oni zadovoljni

Kaknjski Hemodijalizni centar pruža usluge pacijentima već duže od mjesec dana. Kao što su u miru i tišini na sve moguće načine, od 25. novembra prošle godine pokušavali da prevaziđu administrativnu problematiku oko početka rada, tako su i 25. marta ove godine bez pompe počeli pružati i usluge pacijentima koji više ne moraju putovati u Zenicu i Visoko. Administrativne poteškoće oko početka rada prevaziđene su potpisivanjem Ugovora između Doma Zdravlja i Kantonalne bolnice Zenica, o angažmanu medicinskog osoblja iz Zenice za rad u ovom Centru, bez obzira što Dom zdravlja ima osposobljene kadrove  za pružanje ove usluge.

Najviše se dobili pacijenti

“Usluge Hemodijaliznog centara u Kaknju koristi 24 do 32 pacijenta. Imaju tretmane svaki drugi dan. Poboljšanja kod pacijenata se ogledaju kroz upotrebu novih aparata tako da je dijaliza puno efikasnija. Pacijenti biraju između prve i druge smjene, dok su do sada birali između četiri smjene, od kojih su treća i četvrta bile noćne, a moralo se putovati u Zenicu ili Visoko. Sve se završi do pet sati poslijepodne. Nema noćnih odlazaka na dijalizu. Najviše su profitirali pacijenti. To je ono što smo htjeli postići i uspjeli smo”, kaže direktor Doma zdravlja Kakanj, Mirsad Tursum.

Sve je osmišljeno da kakanjski hemodijalizni centar radi samostalno. Međutim, kako je postojala mogućnost da Kantonalna bolnica radom našeg Centra proglasi višak radnika i da u veoma teškom poslovnom položaju ostane bez prihoda koje ostvarauje u hemodijaliznoj djelatnosti, između Kantonalne bolnice Zenica i Doma zdravlja Kakanj potpisan je sporazum na osnovu kojeg zeničko medicinsko osoblje radi u Kaknju.

Postoje uvjeti za samostalan rad Centra

Direktor Doma zdravlja Mirsad Tursum kaže da postoje svi uvjeti za samostalan rad ovog centra uz stručnu medicinsku podršku osoblja iz Doma zdravlja: :”Imamo sve uvjete da obavljamo kompletan tretman dijaliznih usluga ali na ugovoreni način zajednički odrađujemo prelazni period. Usluge Centra koriste pacijenti koji su to do sada radili u Zenici. Sa njima je isto medicinsko osoblje. Na taj način nema velikih promjena koje bi se mogle negativno odraziti na pacijente. Ugovor sa Kantonalnom bolnicom je potpisan i obostrano ga savjesno izvršavamo. Mi imamo mogućnost da od oktobra počnemo samostalno raditi. Međutim nama je najvažnije da pacijenti dijalizu obavljaju u Kaknju, a koje će osoblje pružati dijalizne usluge manje je bitno, jer je ovaj Centar naparavljen za pacijente. Važno je da su najviše dobili pacijenti.”, kaže doktor Tursum.

certificiraniCertificirana ekipa kakanjskog Doma zdravlja za hemodijalizne usluge u slobodno vrijeme

Kakanjska ekipa za hemodijalizne usluge

Certificirano osoblje kakanjskog Doma zdravlja za obavljanje hemodijalizne djelatnosti sačinjava tim u kojem su: Amela Dr Lagumdžija-Žiga, Mirzeta Karahodžić, Meliha Hasagić, Aida Hadžić, Selma Šolbić, Merima Zilić, Azra Heganović i Evelin Spahić.

Govore pacijenti

azemina_talicAzemina Talić

- Na dijalizi sma već sedam godina. Trebala sam dobiti i novi bubreg, ali nisam, duga je to priča. U zadnje vrijeme bilo nas je u sanitetskom vozilo po sedmoro. Sada je drugačije. Dođu samo po mene i odmah me voze u Dom zdravlja. Nema čekanja. Hvala doktoru Tursumu. Dok nemam zdravstvenih teškoća, ovo i doktor zna uvijek sam vesela. Mislim da je ovdje najbolje od svega što su novi aparati. Najbolji su. Osoblje je prijatno i svi smo prezadovoljni. Higijenski uvjeti su vrh, tu nemam šta reći. Redovno dolazim, tri puta sedmično, ali ako se desi da dođem i vanredno, nema problema uvijek završim tretman.

enever_selimovicEnver Selimović
- Dijalizu koristim, sada će 24. maja biti punih 13 godina. Živim gore u jednom lijepom selu Sopotnica i na dijalizu sam išao u Zenicu. Sada mi je bliže za deset kilometara. U dva pravca to je 20 kilometara. Zenička dijaliza bila je naša, ali ova kakanjska zaista je u svakom smislu riječi naša. Novi su aparati, prije dolazimo kući, nema trećih smjena. Velika je to razlika u korist pacijenata. Kompletna usluga i ljekarska i tehničarska je baš na nivou. Nemam primjedbi. Nema nikakvih problema. Osoblje poznajemo još iz Zenice.

tenzil_kobilicaTenzil Kobilica
-Išao sam na dijalizu iz Hrastovca u Zenicu. Bilo je to dva sata u odlasku i dva u povratku.Uvjeti su dobri... Predobri. Velika je razlika dolaziti u ovaj centar, imam upola manje putovanja. To je najveća prednost. I aparati su novi.

sinan_cehajicSinan Čehajić
-Do sada sam iz Brnjica išao u Zenicu. Puno nam pomaže što je sada bliže. Što je najkvažnije dobri su nam doktori i sestre. Sve je redovbno i svima u Domu zdravlja sam zahvalan. Vidite koliko godina imam. Da nema saniteta kad bi mi stigli na dijalizu. Umrli bi bez ovih ljudi. Meni je 75 godina, a oni i dođu pomene i dočekaju me ovdje i izvedu me. Smjeste taman u vozilo i odo kući.

A.Zekić / KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u