KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Otvorena ustanova za kućnu njegu SeVital

11.12.2018. - U zgradi P+4+M (preko puta zgrade “Elektro” Kakanj), otvorena je ustanove za kućnu njegu “SeVital” koja će pružati usluge zdravstvene zaštite i njege Tim SeVital-a

sevitaltimTim SeVital-a

Pokretač ovog projekta kojeg je podržala Općina Kakanj kroz projekat “Pokreni svoj posao u Kaknju” je Selma Čabrić iz Kaknja.

“Dugogodišnje iskustvo i stečeno znanje u pružanju usluga zdravstvene zaštite i njege u inostranstvu, želimo da prenesemo i u našu domovinu i da time poboljšamo kvalitet života svima onima kojima je naša pomoć potrebna. Naš zadatak je da brinemo o vama u vašim domovima, olakšamo svakodnevnicu, pomognemo u domaćinstvu, kuhanju, hranjenju i najvažnije pružimo kompletnu medicinsku i zdravstvenu njegu sa stručnim timom medicinskog osoblja i njegovatelja”, saopšteno je iz Ustanove “SeVital”.

Konkretnije o uslugama SeVitala-a pogledajte na: http://www.sevital.ba

“SeVital” nudi usluge povremenog ili stalnog boravka u domu pacijenta prema individualnom dogovoru, odnosno potrebi klijenta. Boravak osoblja “SeVitala” u domu pacijenta podrazumijeva obavljanje svih kućnih poslova, nabavku namirnica, pomoć u pripremanju obroka, dostavu gotovih obroka, hranjenje, kupanje, oblačenje, lična higijena, plaćanje računa za režije, vođenje kod ljekara na preglede, šetnju, mobilizaciju nepokretnih pacijenata svakodnevno, podizanje recepata, kao i lijekova.
“SeVital” nudi kompletnu medicinsku pomoć na licu mjesta kao što je:davanje oralne terapije, davanje svih vrsta injekcija i infuzija ( i.m, i.v i s.c), previjanje svih vrsta rana, njega dekubitusa, plasiranje i promjena urinarnih katetera, njega svih vrsta stoma, kontrola dijabetesa i davanje inzulina, praćenje vitalnih parametara (krvni tlak, puls, diureza, temperatura, opšti status pacijenta) i dr.

Ustanova za kućnu njegu “SeVital” je osnovana 2018. godine uz saglasnost nadležnih ministarstava i prva je privatna ustanova ove vrste u Zeničko-dobojskom kantonu, a svojom djelatnošću obuhvata općine Zenica, Kakanj, Visoko, Breza i Vareš.

„Često se može čuti kako bi porodice rado platile za adekvatnu pomoć i njegu njihovih bližnjih, ali za angažman takve vrste treba pronaći stručne osobe sa znanjem i iskustvom. Jednu takvu veliku prazninu koja je postojala u Kaknju popunila je pojava Ustanove za njegu “SeVital”. U tom smislu se u Općini Kakanj posmatrala zamisao da se pokrene ustanove ove vrste. Zbog toga je Općina kroz projekat „Pokreni svoj posao u Kaknju“ podržala ovu zamisao i bit će oslonac Ustanovi u budućem radu. Ovaj projekat je u skladu sa strateškim opredjeljenjima Općine Kakanj da se posebna pažnja posveti populaciji starih i iznemoglih. U tom smislu zajedno s donatorima planiramo raditi i na izgradnji Centra za zdravo starenje u Kaknju. Ustanovi “SeVital” želim puno uspjeha u radu i čestitam na poduzetničkoj i humanoj inicijativi koja je pretočena u konkretno djelo”, rekao je prilikom otvaranja Se Vital-a, Aldin Šljivo, vršilac dužnosti načelnika Općine Kakanj.

KakaknjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u