KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Općinsko vijeće: Od ponedjeljka javna rasprava o bužetu

27.11.2015. - Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2016. godinu trajat će 15 dana, a počinje 30.11.2015. godine. Potrebnu većinu dobio je i Nacrt odluke o izvršenju ovog budžeta

vijece_nov15

Tridest sedma sjednica Općinskog vijeća Kakanj održana je u petak 27. novembra/studenog, u novoj zgradi Općine Kakanj, ali još uvijek ne u „vijećnici“ novoj amfiteatarskoj sali, gdje predstoje finalni radovi za njeno potpuno funkcionalno korištenje.

Četiri tačke o budžetu

Po redosljedu današnjeg rada Vijeća prve četiri tačke dnevnog reda su se odnosile na budžet. Javna rasprava o Nacrtu budžeta za 2016. godinu trajat će 15 dana, a počinje 30.11.2015. godine.Potrebnu većinu dobio je i Nacrt odluke o izvršenju ovog budžeta. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvih devet mjeseci ove godine, također je usvojen, a realizovan je sa 362.834,73 KM, dobiti, odnosno viška prihoda nad rashodima. Rebalans budžeta za 2015. godinu, prihvaćen je većinom glasova a razlog za izmjene i dopune je povećavanje sa 22.564.334 KM na 23.037.264 KM.

Tri tačke kojima je dopunjen dnevni red

Dnevni red je dopunjen sa tri tačke i to Prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama Programa utroška namjenskih sredstava za zaštitu okoline općine Kakanj za 2015. godinu. Izmjena je usvojena tako da su ukupna sredstva za realizaciju, po ovom osnovu,uvećana za više od sto hiljada KM i sada iznose 3.533.295 KM.
Dnevni red je dopunjen i Prijedlogom odluke o načinu i uslovima raspolaganja- javne prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju, a riječ je o prodaji licitacijom zemljišta u ulici Željeznička, a za izgradnju poslovno-proizvodnog objekta. Za provođenje javnog nadmetanja imenovana je komisija koju će voditi Muhamed Kapo, a imenovan je u okviru treće tačke kojom je dopunjen današnji dnevni red na sjednici Vijeća.

Stanovi na korištenje Šefiku Pandžiću i Remzi Ramić

Prijedlog odluke o davanju na korištenje stambenih jedinica izgrađenih na osnovu projekta ”Program rješavanja stambenog problema Roma na teritoriji općine Kakanj” jednoglasno je usvojen. Riječ je dodjeli još dva stana, pored već osam za koje su uručeni ugovori. Dva stana, će koristiti Šefik Pandžić i Remza Ramić, koja je prva naredna na listi, nakon što je odustala Delveta Ramić.

Relokacija 125 hiljada KM

Vijećnici su jednoglasno usvojili Prijedlog odluke o izmjenama Programa utroška namjenskih sredstava od prihoda preduzeća ostvarenih radom termoelektrana za 2015. godinu. Planirani transfer za Hemodijalizni centra Doma zdravlja od 125 hiljada KM relociran je na drugi ekonomski kod jer je MGM Farm donirao potrebnu medicinsku opremu, pa nije bilo potrebno da se ova sredstva osiguravaju iz općinskog budžeta.
Vijećnici su prihvatili i informaciju o stanju okoline na području općine Kakanj, uz zaduženje, koje su dobili Predsjedavajući i Sekretar vijeća,da formulišu zaključke iz rasprave koji će biti dostavljeni vijećnicima.

Imenovanja i razrješenja

Novi vijećnik u Klubu SDA danas je postao Hedin Bjelopoljak, a umjesto Mirnesa Bajtarevića koji je podnio ostavku, nakon izbora za direktora JP “Grijanje” Kakanj.Prihvaćen je i prijedloga rješenja o razrješenju Mirnesa Bajtarevića, predsjednika i člana komisije za izbor i imenovanja, a na njegovu poziciju jednoglasno je imenovan Elmedin Kukić. Za člana Nadzornog odbora JP ”Vodokom” d.o.o. Kakanj na privremeni period od tri mjeseca imenovan je Ramiz Hasić (SDA).

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u