KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

Općinske povlastice za prijevoz studenata

03.10.2017. - Općina Kakanj omogućila povlastice u prijevozu u visini 50 % i 100 % od cijene prijevoza.Zahtjevi će se primati do 15. oktobra 2017. godine.

Automatska-rampa-Autobuska-Zenica

Obavještavaju se redovni i redovni samofinansirajući studenti sa područja općine Kakanj da mogu podnijeti zahtjev za korištenje povlastica za prijevoz za akademsku 2017/18. godinu. Pravo na povlastice za prijevoz ostvaruje se na način i po kriterijima koji su utvrđeni Odlukom o kriterijima, uslovima i načinu ostvarivanja prava na sufinansiranje troškova prijevoza studenata i redovnih učenika srednjih škola ( Sl.novine Općine Kakanj, broj 3/2017).

Pravo na korištenje povlastica imaju slijedeće kategorije studenata :
1. studenti čiji su roditelji nezaposleni ili su na čekanju,
2. studenti iz porodica sa prihodom do 100,00 KM po članu domaćinstva,
3. djeca šehida/poginulih branitelja,
4. djeca nezaposlenih demobilisanih boraca,
5. djeca/studenti sa posebnim potrebama.
6. studenti iz porodica sa prihodom od 100,00 – 200,00 KM po članu domaćinstva.
7. djeca RVI, civilnih žrtava rata, umrlih pripadnika OS BiH, djeca dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djeca povratnika i raseljenih osoba koji žive na području općine Kakanj.
Kategorije iz tačke 1. 2. 3. 4. i 5. prethodnog stava ostvaruju pravo na povlastice u visini 100% od cijene prijevoza, a kategorije iz tačke 6. i 7. – 50 % od cijene prijevoza.

Za priznavanje navedenih prava uz zahtjev za ostvarivanje povlastice za prijevoz studenti su dužni dostaviti slijedeću dokumentaciju
– prijavu prebivališta ( CIPS ),
– potvrdu o redovnom školovanju na fakultetu za akademsku 2017/18. godinu,
– kućnu listu,
– dokaz o prihodima punoljetnih članova domaćinstva – potvrda o ostvarenom prosječnom ličnom dohotku za posljednja 3 mjeseca, posljednji ček od penzije; za privatne poduzetnike – uvjerenje Porezne ispostave Kakanj,
– dokaz da su punoljetni članovi domaćinstva nezaposleni ili su na čekanju – uvjerenje Službe za zapošljavanje, a za punoljetne nezaposlene članove domaćinstva koji nisu na evidenciji Službe za zapošljavanje ovjerenu kopiju zdravstvene knjižice,
– dokaz da je student dijete šehida/poginulog branitelja, RVI, umrlog pripadnika OS BiH, nezaposlenog demobilisanog borca, dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, dijete povratnika, dijete civilne žrtve rata ( ukoliko pripadaju jednoj od navedenih kategorija ),
– potvrdu o školovanju ili rodni list – za maloljetne članove domaćinstva,
– izjavu da student ne stanuje u domu ili privatnom smještaju i da svakodnevno putuje do fakulteta,
– uvjerenje nadležne institucije o invaliditetu studenta.

Navedena dokumentacija se dostavlja putem protokola Općine Kakanj Službi za društvene djelatnosti, boračka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike.

Zahtjevi će se primati do 15. oktobra 2017. godine.

 

KakanjLive/PRESS OPĆINE KAKANJ

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u