KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Okupaciona terapija u Centru za mentalno zdravlje

12.06.2018. - Okupaciona terapija je nova vrsta usluge iz Centra za mentalno zdravlje u kakanjskom Domu zdravlja koja obuhvata manuelne, kreativne, stimulativne, i ostale aktivnosti, s ciljem postizanja i poboljšanja psihofizičkog funkcionisanja korisnika usluga/pacijenta

radoviokupacijaRadovi korisnika Okupacione terapije Centra za mentalnmo zdravlje Doma zdravlja Kakanj

Centar za mentalno zdravlje, Doma zdravlja u Kaknju,  kontinuirano vrijedno radi. Pored redovnih promotivnih i preventivnih aktivnosti koje obavlja, uporedo vodi i različite psihoedukativne radionice za roditelje djece sa određenim mentalnim poteškoćama, ostvaruje i osnažuje saradnju sa institucijama u zajednici.

Život često zna biti nepredvidljiv. Često sasvim neočekivano pred ljude postavlja određene barijere, koje im onemogućavaju sprovođenje svakodnevnih, a opet najbitnijih životnih aktivnosti.  To su sastavni dijelovi svakog našeg dana i o njima ne razmišljamo, nego ih obavljamo mehanički. Upravo te aktivnosti nam omogućuju kvalitet života koji živimo. Ove aktivnosti nazivamo okupacije. To su normalni, sastavni dijelovio svakog našeg dana. 

Nova vrsta usluge sa kojom se možete susresti i potražiti je u Centru za mentalno zdravlje jeste usluga Okupacione terapije. Grupe okupacione terapije kao zasebna usluga započela je ove godine, a praktikovala se ranije u sklopu Grupa samopomoći. Vodi ih medicinska sestra i certifikovani okupacioni terapeut Dalila Imamović. Radi se u grupama.

Šta podrazumijeva okupaciona terapija?

Okupaciona terapija kao usluga u Centru za mentalno zdravlje obuhvata sve manuelne, kreativne, stimulativne, i ostale aktivnosti, s ciljem postizanja i poboljšanja psihofizičkog funkcionisanja korisnika usluga/pacijenta. U radu sa korisnicima, članovima Grupe, koriste se različite tehnike.

Mehaničke tehnike - motanje vune, šmirglanje, turpijanje, sjeckanje materijala za kolaž, cjepkanje salveta ili hartije za dekupaž, bojenje ili lakiranje velikih formata.

Stimulativne tehnike – kvizovi, takmičarske aktivnosti, rad sa glinom, dekupaž, učenje novih vještina.

Sedativne tehnike - Rad sa glinom, vez, slikanje temperama ili uljanim bojama, rad sa vunom, izrada goblena, modelovanje plastelina.

Slobodne tehnike - Pridjev "slobodne" odnosi se na korisnikov/pacijentov izbor onoga što želi da radi u okupacionoj terapiji. Bez obzira na raznovrsnost okupacija/aktivnosti /tehnika koje se nude korisnicima/pacijentima, uvijek postoji prostor koji se može osloboditi za primjenu novog.

Rad se organizuje grupno, a u radu sa korisnicima/pacijentima učestvuje certifikovani okupacioni terapeut. Grupe okupacione terapije namijenjene su osobama sa narušenim mentalnim zdravljem, osobama koje pate od shizofrenije, depresije, bipolarnog poremećaja, hipomanije i drugih psihičkih poremećaja.

O novostima iz CMZ-a diplomirani psiholog i gestalt psihoterapeut Esmin Brodlija kaže: „Cilj nam je da privučemo što veći broj osoba sa narušenim mentalnim zdravljem da se uključe u ove Grupe, te da omogućimo svakom pojedincu iz Grupe aktivno učešće u svakodnevnim aktivnostima i ispunjen život bez granica. Sa svim ovim aktivnostima pokušavamo zadovoljiti socijalnu, psihološku, zdravstvenu i fizičku dimenziju života ljudi kod kojih je mentalno zdravlje narušeno.“

Neke od anonimnih izjava korisnika koji su već uključeni u ove Grupe su:"Meni ovo jako pomaže, jer vidim da mogu da radim nešto korisno i lijepo, i zbog toga se osjećam bolje". Drugi korisnik ove usluge Centra za mentalno zdravlje, kaže: "Moje samopouzdanje je puno veće kako dolazim na ove grupe, i smatram ih veoma korisnim u svom oporavku".

"Lijepo mi je družiti se sa drugim korisnicima i pomaže mi njihova podrška kada imam neki problem", rekao nam je još jedan od korisnika okupacione terapije.

Uključivanje u Grupe okupacione terapije vrši se u Centru za mentalno zdravlje ili putem e-maila: cmz.kakanj@gmail.com dzkcmz@dzkakanj.ba

Alina Krivokapa

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u