KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi

29.11.2017. - Četrdeset sedam Kakanjca se odazvalo akciji dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe pacijenata Kantolanle bolnice Zenica.

Danas je u prostorijama Crvenog križa u Kaknju u ulici R. Čajaveca u blizini osnovne škole ''Mula Mustafa Bašeskija'' organizovana akcija dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe pacijenata Kantonalne bolnice Zenica.

Akciji se odazvalo 47 građana Kaknja, a iz Crvenog križa općine Kakanj su bili i više nego zadovoljni provedenom akcijom.

-Akcija darivanja krvi je jako dobro prošla. Akciji su se odazvali uposlenici Općine Kakanj, Javnih preduzeća, mladi ljudi i mi smo zaista prezadovoljni odzivom, rekla je Fazila Ahmetović, sekretar Cvenog križa općine Kakanj.

Akciji darivanja krvi u kakanjskom Crvenom križu danas su se odazvali: Elvedin Čatić, Refik Silajdžić, Eldin Kozlo, Danijel Radić, Anera Bajrić, Aida Bajrić, Aldin Čatić, Belmin Čehajić, Šemsudin Begić, Admir Uzunović, Amir Hadžić, Edis Škulj, Enes Hajduković, Samir Kulović, Amina Kubat, Amela Sarajelić-Šišić, Haris Jašarspahić, Muzafer Jašarspahić, Mirnes Pandžić, Dženan Pipo, Hilmo Smaka, Fikret Kubura, Muvedin Tursum, Nijaz Šehagić, Avdo Alajbegović, Miralem Mujić, Amar Ćosić, Amir Karahodžić, Dalibor Lovrić, Ermin Hardauš, Eldin Kulović, Ramiz Amiđić, Eniz Plasto, Mirza Zaimović, Ahmed Talić, Senad Bajrić, Edina Osmanbegović, Sulejman Rahmanović, Antonija Lučić, Šemsudin Osmić, Rijad Kuduzović, Elvir Delibašić, Jasmin Turudija, Elvedin Gorak, Senaid Đakovac, Šemsudin Duranović i Dino Šehagić.

E.ŠKULJ/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u