KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Novi poklon Tvornice cementa

23.08.2018. - Uz gradsko šetalište uskoro će biti postavljeni novi tobogani, ljuljačke, klackalice, klupe i drugi mobilijar za odmor, igru i zabavu, a podloga više neće biti šljunak, nego tartan kako bi mališani bili sigurni pri igri

vaucerDirektor Branimir Muidža, uručuje ček Načelniku Nerminu Mandri za novo dječije zabavište povodom 40. godina rada Tvornice (Foto: Arhiv)

U okviru sveobuhvatnih i obimnih radova na temeljitoj i potpunoj rekonstrukciji centralnog gradskog dijela Kaknja koje finansira i realizira Općina Kakanj, bit će izvršena i zamjena, te obogaćivanje parkovskog i dječijeg mobilijara uz gradsko šetalište, a za ovu aktivnost koja će razveseliti kakanjske mališane zahvaljujemo Tvornici cementa Kakanj koja je u tu svrhu donirala 40.000 KM.

Planirano je da se zahvaljujući donaciji Tvornice cementa Kakanj uz gradsko šetalište postave novi tobogani, ljuljačke, klackalice, klupe i drugi mobilijar za odmor, igru i zabavu, a podloga više neće biti šljunak, nego tartan kako bi mališani bili sigurni pri igri.

malaulicaMala Ulica dobija novo dječije zabavište

Pored ranije izgrađena dva, ovo će biti treće igralište koje Tvornica cementa Kakanj gradi u gradskom području Kaknja.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u