KakanjLive | Nedjelja, 20.09.2020. godine

Najava septembarske sjednice Općinskog vijeća

07.09.2016. - Septembarska 46. sjednica Općinskog vijeća. Najavljena je za četvrtak 8.9. 2016. godine sa početkom u 9:00 sati

vijecenajava_41

Za rad ove sjednice planiran je uobičajen početak: usvajanje zapisnika sa 45 sjednice Općinskog vijeća, komentari na dostavljene odgovore na vijećnička pitanja, komentari na dostavljena mišljenja i stavove na vijećničke inicijative, vijećnička pitanja i vijećničke inicijative.

Pored uvodnog dijela sjednice planirano je još 12 tački dnevnog reda: dva nacrta odluka, šest prijedloga odluka i četiri izvještaja.

Nacrti odluka se odnose na usvajanje Regulacionog plana Kaknja.

Prijedlozi odluka se tiču: načina i naknadama za pružanje usluga Profesionalne vatrogasne jedinice, kanalizacionog sistema i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda u naselju Tršće, utvrđivanju javnog interesa u svrhu izgradnje vodovoda Javor (MZ Papratnica), raspolaganja nekretninom – prodaja neposrednom pogodbom neizgrađenog građevinskog zemljišta u Bištranima, utvrđivanju prava vlasništva u korist Zaimović Dušanke iz Kaknja i koncesija za izgradnju male hidroelektrane.

Vijeću će biti podneseni i izvještaji o: izvršenju Budžeta Općine Kakanj za period 1.1-30.6.2016.godine, izvršenju tekuće budžetske rezerve Budžeta Općine Kakanj za period 1.1-30.6.2016.godine, radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Poduzetnickoj zoni ,,Vrtlište i radu Komisije za provođenje javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemljišta u Kaknju.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u