KakanjLive | Nedjelja, 20.09.2020. godine

Najava deratizacije za Općinu Kakanj

31.10.2016. - Prema rasporedu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane deraizacija u Kaknju će se obaviti od 21. do 23. novembra

deratizacija_rasporedRaspored Instituta za zdravlje i sigurnost hrane za deratizaciju na području Ze-do kantona

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica obavještava javnost da će na području Zeničko-dobojskog kantona u periodu od 31.10. do 07.12.2016. godine biti provedena akcija jesenje faze sistematske preventivne deratizacije.

Cilj ove akcije je smanjenje broja glodara na biološki podnošljiv nivo za održavanje povoljne epidemiološke situacije na kantonu.

Akcija se sprovodi postavljanjem trovne mase na javne površine, obale rijeka, u kanalizacione šahtove, zajedničke prostorije stambenih zgrada, deponije čvrstih otpadaka, ugostiteljske, trgovačke, skladišne i privredne objekte, obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte.

Deratizaciju će u svim općinama Kantona, prema ovjerenoj Naredbi i Rasporedu od strane Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, sprovesti Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica.

Deratizacija se sprovodi savremenim i efikasnim sredstvima za uništavanje glodara, a postavljeni mamci u kutijama označeni su sa oznakom OTROV, pa apelujemo na građanstvo da otrove ne diraju i ne pomjeraju sa postavljenih lokacija.

Pozivamo sve subjekte na saradnju pri izvođenju preventivne akcije, kako bi bila provedena što kvalitetnije, te kako bi postigli očekivani efekat i povoljnu epidemiološku situaciju na našem Kantonu i time zaštitili zdravlje stanovništva.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u