KakanjLive | Nedjelja, 20.09.2020. godine

Načelnik i UPOK- razgovor o apliciranju na projekte

30.08.2016. - U uredu načelnika Općine Kakanj Nermina Mandre danas je upriličen prijem za Muftić Mensura, predsjednika Upravnog odbora Udruženja poslodavaca općine Kakanj i sekretara Udruženja, Edina Bjelopoljaka.

mandra_upok

Tokom prijema Muftić je informisao načelnika o dosadašnjim projektnim aktivnostima Udruženja poslodavaca općine Kakanj “Centra za podršku biznisu” Kakanj.

Razgovaralo se o modalitetima zajedničkog apliciranja na projekte finansirane od strane Europske unije i Međunarodne organizacije rada, te je prezentiran prijedlog projekta biznis inkubatora kao generatora podrške start-up preduzećima i razvoja preduzetničke inicijative u općini Kakanj.

Načelnik Mandra je predstavio planirane aktivnosti Općine Kakanj koje imaju identičan cilj kao i aktivnosti Udruženja poslodavaca , a to je osnaživanje preduzetništva i nastavak podrške start-up preduzećima.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u