KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Na Pogonu Haljinići unaprjeđenje za 34 radnika

03.07.2016. - Od 01. jula na Pogonu Haljinići 34 radnika imaju nove ugovore o radu

Od 01. jula na Pogonu Haljinići 34 radnika imaju nove ugovore o radu. Riječ je o unaprjeđuenju u službi na poslovima u podzemnoj eksploataciji uglja.

Nove ugovore o radu radnici su potpisali sa direktorom Rudnika Kasimom Alajbegovićem, a potpisu ugovora prisustvovali su izvršni direktor za proizvodnju Muhamed Plasto, izvršni direktor za pravne poslove Muhamed Lopo i upravnik Pogona Haljinići Edin Ćatić.

Potpisivanju ugovora prethodio je sastanak na kojem se razgovaralo o proizvodno poslovnom stanju te savjesnom, odgovornom i produktivnom doprinosu u realizacij proizvodnih planova.

Nove ugovore o radu su potpisali: Senad Sarač (nadzornik - smjenski nadzornik), Nihad Čizmić (nadzornik - smjenski nadzornik), Elmin Subašić (pomoćni bušač - glavni bušač), Mugdin Trako (-utovarivač - nadzornik), Mahir Plasto (kopač I grupe - kombajnista), Almir Alić (kopač I grupe – kombajnista), Armin Rojo (utovarivač – prebacivač sekcija SHP), Vernes Topalović (kopač I grupa – prebacivač sekcija SHP), Ibrahim Begić ( napuštač gumenih transportera – kopač), Fikret Ismić (utovaraivač – kopač), Almir Čaluk (utovarivač – kopač), Elzudin Begović (utovarivač – kopač), Anđelko Stjepić (utovarivač - kopač), Alen Balešić (napuštač gumenih transportera - utovarivač), Rusmir Hodžić (napuštač gumenih transportera - utovarivač), Rasim Ibrahimspahić (napuštač gumenih transportera - utovarivač), Nezir Mehinović (napuštač gumenih transportera - utovarivač), Mufid Fejzić (napuštač gumenih transportera - utovarivač),Vahid Zahirović (napuštač gumenih transportera - utovarivač), Mumare Goralija (dežurni bravar -smjenski nadzornik mašinskih postrojenja), Mahir Trako (bravar na održavanju SHP - smjenski nadzornik mašinskih postrojenja), Adnan Čišija (bravar u montažnoj grupi - dežurni bravar na mehanizovanoj pripremi), Nedžad Ismić (bravar u montažnoj grupi - dežurni bravar na mehanizovanoj pripremi), Vehid Pačariz (smjenski nadzornik - poslovođa vjetrenja i održavanja), Almir Ismić (nadzornik - smjenski nadzornik), Zedin Alispahić (nadzornik - smjenski nadzornik), Osman Sarač (nadzornik - smjenski nadzornik), Edin Kevrić (dežurni električar - smjenski nadzornik), Memsur Kovačević (električar na održavanju složenih uređaja - smjenski nadzornik), Selvedin Mušija (električar u montažnoj grupi - dežurni električar na mehanizovanom otvaranju), Himzo Begić (električar u montažnoj grupi - dežurni električar na mehanizovanom otvaranju), Armin Kubat (električar u montažnoj grupi - dežurni električar na širokom čelu), Belmin Neimarlija (električar u montažnoj grupi - vođa montažne grupe) i Omer Ramić (nadzornik - operater na SCADA sistemu). U zagradi su nazivi prethodnog, a zatim novog radnog mjesta.

Press RMU Kakanj/KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u