KakanjLive | Ponedjeljak, 13.07.2020. godine

Manje nezaposlenih na evidenciji Biroa rada

27.12.2017. - Prije dvije godine brojka nezaposlenih i zaposlenih je bila gotovo jednaka i kretala se oko 7.000. Danas je ukupna brojka nezaposlenih 6.377, dok je Porezna uprava registrovala 9.149 zaposlenih sa područja Općine Kakanj

alije_izetbegovica
Prema podacima Porezne uprave F BiH, Kantonalni porezni ured Zenica-Porezna ispostava Kakanj, ukupna brojka zaposlenih osoba čije je prebivalište na području općine Kakanj iznosi 9.419.
Prije dvije godine brojka nezaposlenih i zaposlenih je bila gotovo jednaka i kretala se oko 7.000. Danas je ukupna brojka nezaposlenih 6.377, a u toj brojci čak 1.066 osoba je sa završenom osnovnom školom, dakle bez srednje škole, a čak 148 sa četiri razreda osnovne škole. Zabrinjava i podatak da čak 679 nezaposlenih osoba nema završen niti jedan razred osnovne škole, što otežava njihov radni angažman.
Dakle, čak jedna trećina nezaposlenih nema srednju školu.

Ukupna brojka registrovanih pravnih i fizičkih lica u oblasti privrede na području općine Kaknja u 2017.godini iznosi 1.075, što je ohrabrujući podatak. Općina Kakanj ima oko 38.000 stanovnika.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u