KakanjLive | Subota, 19.09.2020. godine

Kvalitet zraka u Kaknju

23.12.2015. - Proglašena epizoda pripravnosti, za vikend organiziran besplatan prijevoz do Ponijera

kakanj_smog

Općinski načelnik Nermin Mandra, u svojstvu predsjednika Operativnog štaba Općine Kakanj za primjenu Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, proglasio je danas „EPIZODU PRIPRAVNOSTI” na području Kaknja.

Odluka o proglašenju „EPIZODE PRIPRAVNOSTI“ donesena je na osnovu činjenice da je zabilježeno prekoračenja graničnih vrijednosti pojedinih zagađujućih materija u zraku i da je Federalni hidrometeorološki zavod proglasio stabilnu vremensku situaciju karakterističnu po sporom pomjeranju atmosferskog pritiska, slabom vjetru i pojačanoj temperaturnoj inverziji koja bi se mogla zadržati u narednih 48 sati.

“Epizoda” je usvojeni međunarodni termin, a odnosi se na vremenski ograničen period trajanja povišenih koncentracija zagađujućih materija u zraku.
Epizoda pripravnosti ima za cilj prevenciju daljnjeg zagađenja zraka i zaštitu zdravlja ljudi. Radi se o prvoj fazi koja podrazumijeva poduzimanje blažih mjera u odnosu na mjere koje se poduzimaju u slučajevima potrebe za proglašenjem epizoda upozorenja ili uzbune.
Tokom trajanja epizode “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” građanima Kaknja, posebno starim i iznemoglim licima, bolesnim osobama i drugim osjetljivim kategorijama, upućujemo apel da smanje kretanje u blizini saobraćajnica, ložišta, dimnjaka i sl. Ovaj apel odnosi se na stanovnike gradskih i prigradskih naselja, ali i na mještane u selima obzirom na prisutnost velikog broja kotlovnica.

Preporučujemo izbjegavanje nepotrebnog boravka na otvorenom prostoru u područjima zagađenog zraka, korištenje javnog prevoza umjesto ličnih motornih vozila, te boravak u planinskim predjelima.

Od privrednih i drugih subjekata koji učestvuju u primjeni Plana interventnih mjera očekujemo savjesno postupanje u skladu sa internim interventnim planovima, u cilju smanjena emisija iz proizvodnih postrojenja.

Apeliramo na smanjenje emisija iz ložišta i ostalih izvora korištenjem ekološki prihvatljivijih energenata (drvo, električna energija). Sugerišemo da se ne smije vršiti spaljivanje kućnog otpada u kotlovnicama.

O prestanku „EPIZODE PRIPRAVNOSTI“ javnost će biti blagovremeno obaviještena. Prestanak “EPIZODE PRIPRAVNOSTI” može biti proglašen ukoliko dođe do promjene vremenske situacije ili ukoliko dođe do pada vrijednosti koncentracija zagađujućih materija u zraku.
U vezi određenih upita o eventualnoj obustavi nastave u školama, javnost obavještavamo da nadležnost za obrazovanje ima Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK koje može donijeti ovu vrstu odluke ukoliko procijeni da postoji potreba za to.

Općina Kakanj je jedan od pionira i lidera u uspostavi prakse samostalnog i od privrede nezavisnog mjerenja kvaliteta zraka obzirom da je bila jedna od prvih općina koje su nabavile vlastite mobilne stanice za mjerenje kvaliteta zraka.
Detaljni rezultati mjerenja općinske mobilne monitoring stanice su građanima dostupni na službenoj web-stranici Općine Kakanj www.kakanj.gov.ba, u rubrici “Izvještaj o kvalitetu zraka” (u dnu naslovnice).

Prijave za odlazak na Ponijere

Uvažavajući potrebu da se građanima Kaknja omogući boravak na Ponijerima tokom zimskog perioda karakterističnog po povećanim vrijednostima zagađujućih materija u zraku, Općina Kakanj je izvršila pripreme za osiguranje prijevoza do poznate kakanjske vazdušne banje.

Prijevoz autobusima će se vršiti u dane vikenda, 26. i 27. decembra 2015. godine. Polasci su u 9:00 ispred sahat-kule, a povratak je u 16:00 sati.
Prijevoz je besplatan, a potrebno je izvršiti prijavu odlaska na Ponijere putem telefona sa brojem 032/771-827 (prijave se primaju radnim danom od 7:00 do 15:30 h).
Prijevoz će se vršiti ukoliko broj prijavljenih građana po jednom danu bude minimalno 20.
Troškove prijevoza plaća Općina Kakanj.

Press Općine Kakanj

 

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u