KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Kontinuiran nadzor zbog koronavirusa

28.02.2020. - Svim inspekcijskim službama naloženo da pooštre nadzor nad higijenskim prilikama a od građana se očekuje da prijave neosnovano povećavanje cijena ili izazivanje vještačkih nestašica životnih namirnica i predmeta opće upotrebe

virus
Građane općine Kakanj obavještavamo da je za područje Zeničko-dobojskog kantona formiran Krizni štab Ministarstva zdravstva za praćenje koronavirusa, objavljeno je na  službenoj stranici Općine Kakanj.

Još početkom ovog mjeseca, na sastanku održanom 5. februara, Krizni štab je donio naredbu kojom se nalaže inspekcijskim službama da pooštre nadzor nad higijenskim prilikama u objektima gdje boravi veći broj ljudi – čekaonice, kinodvorane, pozorišta, objekti MUP-a, banke, šalter sale i sl).

Obzirom da je je nadzor nad higijenskim prilikama u nadležnosti općinske sanitarne inspekcije, upućen je javni poziv svim odgovornim osobama pomenutih objekata da poduzmu potrebne sanitarno-higijenske mjere na održavanju čistoće u objektima kojima rukovode.

Općinska sanitarna inspekcija će vršiti pojačan inspekcijski nadzor u navedenim objektima.

Pozivamo građane da prijave slučajeve neosnovanog povećanja cijena ili izazivanje vještačke nestašice životnih namirnica i predmeta opće upotrebe.

Prijava se može uputi putem telefona s brojem 0 800 2 06 06 (besplatni pozivi, tražiti inspekciju), ili putem e-maila opcinaka@bih.net.ba.

Općinska inspekcija će poduzimati propisane mjere, te obavještavati nadležne inspekcije na višim nivoima, saopšteno ej na službenoj staranici Općine Kakanj.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u