KakanjLive | Nedjelja, 20.09.2020. godine

Kakanjske poduzetnice razmjenjivale iskustva

02.08.2019. - U parku Doma Kulture u organizaciji Općine Kakanj i Kreativnog inovacijskog centra Kakanj održana je radionica za kakanjske poduzetnice u okviru manifestacije “Kakanjski dani 2019.”Cilj radionice je učiniti kakanjske poduzetnice vidljivijima. Kroz dinamičnu vježbu upoznavanja učesnice su jedna drugoj predstavile svoje biznise ili ideje za biznise.

Uvod u radionicu trenerica Maksuma Topalović započela je informacijom o poziciji BiH na Forbsovoj listi najpovoljnijih zemalja za poslovanje.

„Od zemalja sa prostora bivše Jugoslavije, najbolje je rangirana Slovenija koja se nalazi na 31. mjestu, Hrvatska je na 52. poziciji, Srbija na 61, Makedonija na 68, Crna Gora na 72, i Bosna i Hercegovina na 98. poziciji.Kada je riječ o ostalim zemljama iz okruženja, Bosna i Hercegovina je iza Albanije koja se nalazi na 74. mjestu, a ispred BiH su pozicionirane Mađarske 40, Rumunija na 41, Grčka na 42, i Bugarska na 46.Kriteriji za rang-listu uključuju imovinska prava, inovacije, poreze, tehnologiju, korupciju, slobode (lična, trgovinska i monetarna), birokratiju i zaštitu investitora, a u 2019. kriterijumi su obuhvatili i radnu snagu, infrastrukturu, veličinu tržišta, kvalitet života i rizik.“

Kako se u ovakvim uslovima poslovanja snalazi žena i šta to Općinu Kakanj čini drugačijom od drugih Općina i može li učiniti nešto više i/ili nešto drugačije, pitanja su o kojima se diskutiralo na radionici. Bila je to prilika da Dženita Berbić, ispred Općine predstavi podsticaje i druge korake koje Općina čini u podršci ženama kod pokretanja biznisa.

U drugom dijelu radionice kroz kratku vježbu učesnice su imale zadatak predstaviti svoj biznis na način da ponude informaciju šta ih to čini drugačijim od ostalih i gdje se te infomacije mogu naći. Kroz rad u malim timovima te kasniju plenum diskusiju iznijele su niz zanimljivih i korisnih ideja kako neke od njih mogu predstaviti svoj biznis, od načina predstavljanja do tržišta.

„Sve je lijepo povezano“ rekla je jedna od učesnica u osvrtu na radionicu, pa su tako i zaključci i preporuke za budući rad došle spontano. Među njima su: povećati vidljivost kakanjskih poduzetnica putem informisanja javnosti, koristeći društvene portale i umrežavanja i pokrenuti inicijativu izbora poduzetnice godine na nivou lokalne zajednice.
Sudeći po raspoloženju, izjavama i zadovoljstvu učesnica, ova radionica je tek početak jednog lijepog i korisnog ženskog druženja i stvaranja mreže podrške.

Da Kick bude domaćin ove radionice nije slučajno. Odkako je uspostavljen ovaj centar uspostavljena je snažna sinergija Općinskih poticaja i Kicko-vih programa osnaživanja žena što daje i dobre rezultate.Kako bi Kaknjke jačale u ekonomskog smilu, imale više sampouzdanja i odlučnosti u formiranju vlastitog biznisa tokom ove radionice još je istaknuto da biznise zajednički trebaju osmišljavati nevladin sektor, da se bolje i kvalitetnije iskoriste lokalni i drugi poticaji i da se više radi na identifikaciji potreba, uključujući edukacviju i podršku razvoju marketinga s ciljem održivosti ženskih biznisa ili biznisa koje pokreću žene.

 

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u