KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Javna rasprava o budžetu Općine Kakanj

08.12.2016. - U toku je javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu

faksimilbudzetnaslov

Pozivamo sve zainteresirane subjekte, privredna društva, političke stranke, udruženja građana, NVO, sportske kolektive i građane da dostave svoje prijedloge, primjedbe i sugestije Službi za finansije Općine Kakanj (Ulica branilaca bb, kontakt osoba: Džihad Berbić, pomoćnik načelnika za finansije, telefon: 032 771 806). Sugestije se mogu dostaviti poštom ili putem protokola Općine Kakanj, te putem e-maila opcinaka@bih.net.ba.
Centralna javna rasprava na kojoj će svi prisutni moći dobiti pojašnjenja, te i usmeno iznijeti svoje stavove bit će upriličena 12.12.2016.godine u Omladinskom centru (Ulica šehida) sa početkom u 13:00 sati.

Dokumenti o kojima se vodi javna rasprava mogu se vidjeti u Službi za finansije, te klikom na naslove:
Nacrt budžeta Općine Kakanj za 2017. godinu
Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu

Javna rasprava je otvorena do 15.12.2016.godine.

KakanjLive/Press Općine Kakanj

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u