KakanjLive | Nedjelja, 20.09.2020. godine

Iz starog fotoalbuma Zorana Zovke

15.12.2015. - Naš sugrađanin, danas penzioner, nekada omiljeni nastavnik istorije, Zoran Zovko, sjeća se prve, eksperimentalne proizvodnje cementa i iskopavanja sirovine na Grebenu

“Ovu priču samo ispričao jer će se ove godine navršiti 50 godina od prve proizvodnje cementa od mineralne sirovine iskopane na području Kaknja. Sjetio sam se toga kada sam nedavno pronašao fotografiju na kojoj sam ja i moji prijatelji sa kojima sam 1965. godine radio na iskopu materijala na lokalitetu Greben”, rekao nam je Zoran Zovko, a prenosi Press općinske službe Kakanj.

zovko_sjecanjeRelja Terzić, Zoran Zovko i Vehid Torlaković

Početak eksploatacije mineralnih sirovina za proizvodnju cementa na području Kaknja obično se veže za 1978. godinu kada je Tvornica cementa Kakanj zvanično počela sa radom.Međutim, prva eksploatacija se dogodila 13 godina prije, dakle 1965. godine kada je iskopano i natovareno 18 vagona sirovine sa Grebena, te transportovano u Popovaču, mjesto u blizini Siska i Kutine (Republika Hrvatska), gdje su u tamošnjoj tvornici proizvedene prve količine “kakanjskog cementa” koji se pokazao vrlo kvalitetnim.

Ovu priču nam je ispričao Zoran Zovko, penzioner iz Kaknja, koji je te 1965. godine, zajedno sa prijateljima Reljom Terzićem i Vehidom Torlakovićem, radio na ručnom iskopu materijala na Grebenu kako bi honorarnom zaradom olakšao svoje srednjoškolsko obrazovanje. Tada je i zabilježena i fotografija iz naslovnice na kojoj su pomenuta trojica.
Sa Grebena materijal je transportovan kamionom do Željezničke stanice u Kaknju gdje je vršen utovar u vagone. Za transport do Željezničke stanice korišten je kamion kojim je upravljao Vejsil Zaherović, uposlenik tadašnje firme GM Kakanj. Kamion je mogao da poveze 3 kubna metra materijala.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u