KakanjLive | Nedjelja, 12.07.2020. godine

Ispunjeni uvjeti za početak rada JU KSC Kakanj

23.12.2015. - Odlukama sa jučerašnje sjednice Upravnog odbora stekli se uvjeti za početak rada nove Javne ustanove pod nazivom Kulturno sportski centar Kakanj

upravniodbor_kulturaSa sjednice Upravnog odbora

Usvajanjem novih Pravila, te neophodnih Pravilnika JU za kulturu i obrazovanje Kakanj od strane Upravnog odbora na Šestoj redovnoj sjednici, koja je održana 22.12.2015.godine ispunjene su i posljednje administrativne obaveze zaahtjevane od strane Općinskog vijeća Kakanj.

Naime, Općinsko vijeće Kakanj je zadužilo JU za kulturu i obrazovanje da do kraja tekuće godine izvrši sve pripreme administrativne prirode kako bi od 01.01.2016.godine preuzeli rukovođenje, upravljanje i održavanje sportskim objektima kojima je do sada upravljalo JP Kakanj-sport d.o.o Kakanj, a radi se o objektima koji trenutno nose nazive: Sportska dvorana Kakanj sa pratećim objektima, Sportska dvorana CC1, te SKI Centar Ponijeri.


Direktor Javne ustanove, Aldin Šljivo, o ovom novom organizacionom obliku kaže: „Naša obaveza je bila da završimo sve administrativne procedure a koje su se ticale prije svega proširenja djelatnosti, te izmjena i dopuna Pravila i neophodnih Pravilnika JU. Kada je u pitanju proširenje djelatnosti, sud u Zenici je izdao novo Rješenje u kojem stoji da JU za kulturu i obrazovanje Kakanj mijenja svoj naziv u Javna ustanova Kulturno-sportski centar Kakanj, te da se možemo baviti pored kulturne i muzejske djelatnosti, kao i obrazovanja, i sportskim te uslužnim djelatnostima. Usvajanjem novih Pravila i neophodnih Pravilnika JU od strane našeg Upravnog odbora, stekli su se uslovi da dalje postupimo po Odluci Općinskog vijeća“.

Između ostaloga to znači to znači da ćemo ponuditi zasnivanje radnog odnosa za 15 zaposlenika JP Kakanj-sport d.o.o Kakanj koji bi od 01.01.2016.godine nastavili raditi na dosadašnjim referatima ali u JU Kulturno-sportski centar Kakanj i naravno za njihov rad će im biti redovno isplaćivane plate u skladu sa stručnom spremom te obavljenim poslom. Usvojena je nova organizaciona struktura u kojoj će zaposlenici biti raspoređeni u četiri odjela, i to: Odjel za opće poslove, Odjel za kulturno-umjetničke djelatnosti i marketing, Odjel za sportske djelatnosti, te Odjel za održavanje.

Pred nama je velika odgovornost koja zahtijeva puno truda i rada i ja sam ubijeđen da ćemo uspjeti probuditi sportska dešavanja u našem gradu, ali za sve to očekujemo podrušku Osnivača Ustanove ali i građana ovog grada“ rekao je direkotor JU Aldin Šljivo.

KakanjLive/Press JU

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u