KakanjLive | Utorak, 26.01.2021. godine

Investicije u održavanje komunalne higijene

02.01.2018. - U prošloj godini Općina Kakanj je za održavanje i unaprjeđenje komunalne higijene nabavila kamion za pražnjenje podzemnih i običnih kontejnera, a realizirana je i druga faza postavljanja podzemnih kontejnera u gradskom području

texstkamion

U 2017.godini Općina Kakanj je izvršila kupovinu još jednog, četvrtog po redu, specijaliziranog kamiona koji će biti u funkciji održavanja i unapređenja komunalne higijene na području Kaknja. Radi se o kamionu “Volvo” specijaliziranom za pražnjenje podzemnih i običnih kontejnera. Prije ove nove nabavke specijaliziranog kamiona za potrebe Javnog preduzeća “Vodokom” Kakanj, Općina Kakanj je izvršila kupovinu dva kamiona za odvoz smeća čija je ukupna vrijednost 360.000 KM, te kupovinu specijaliziranog vozila – metilice, tako da je ulaganje Općine Kakanj u svega 2-3 godine u mehanizaciju koja je potrebna za održavanje i unapređenje komunalne higijene prešlo iznos od 500.000 KM.

kontsocijalno

Osim nabavke novih kamiona, Općina Kakanj je u 2017.godinu finansirala i realizaciju druge faze postavljanja podzemnih kontejnera u gradskom području Kaknja. Druga faza je obuhvatila ugradnju podzemnih kontejnera na lokaciji “Stara jama”, u blizini zgrade ŠPD – Ribnica i u blizini NTV IC Kakanj, te ugradnju dodatnih podzemnih kontejnera na lokacijama: ušće Zgošće, Mala ulica, OŠ “Mula Mustafa Bašeskija” (Kakanj 2) i lamele u blizini BIRO-a. Realizacijom druge faze kompletan gradski dio je pokriven podzemnim kontejnerima.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u