KakanjLive | Petak, 10.07.2020. godine

Informacija o radnom vremenu i modalitetima plaćanja

26.03.2020. - JP Grijanje doo Kakanj prema preporukama Općinskog kriznog štaba obavještava korisnike usluga daljinskog grijanja da je radno vrijeme JP Grijanje doo Kakanj ograničeno do 13:30 sati

grijanjevelikaPoslovanje preduzeća i svih naših radnika je reducirano u smislu da su radnici na kolektivnom godišnjem odmoru osim onih koji su neophodni za nesmetano funkcionisanje. Redovno pratimo parametre i u slučaju potrebe za pojačanim angažmanom naši radnici su u stanju pripravnosti.

Sistem daljinskog grijanja u Kaknju normalno funkcioniše bez većih problema koje interventno u slučaju nastanka rješavamo.

Pozivamo korisnike koji imaju mogućnost platiti usluge grijanja putem elektronskih servisa da to obave bez dolaska u prostorije preduzeća.

Ukoliko ipak nemate takvu mogućnost radno vrijeme blagajne je do 13:00 sati uz pridržavanje svih donešenih mjera u smislu rastojanja među strankama, obaveznom dezinficiranju, nošenju zaštitnih maski i rukavica i zabrani kretanja određene populacije.

U skladu sa svim mjerama općinskog kriznog štaba, Vlade FBiH i ZDK i višegodišnjom praksom poslovanja, JP Grijanje doo Kakanj do daljnjeg neće vršiti isključenja sa sistema daljinskog grijanja niti utuženja korisnika za dugovanja iz prethodne sezone grijanja.

Pozivamo korisnike ipak na razumijevanje, obzirom da JP Grijanje ima zakonska ograničenja prilikom plaćanja svojih obaveza, ali i rokove prilikom naplate potraživanja.

KakanjLive/JP Grijanje

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u