KakanjLive | Ponedjeljak, 06.07.2020. godine

Humanost iz Termoelektrane kao nigdje u BiH

21.05.2017. - U dva dana dobrovoljni davaoci krvi Termoelektrane Kakanj prikupili 99 doza krvi. Na godišnjem nivou nijedna organizacije u BiH ne prikupi više doza krvi, a najbliži su im dobrovoljni davoci iz Termoelektrane Tuzla i Hidreoeletrane Jablanica

Fotogaleriju sa više fotki pogledajte na Facebook KakanjLive

Još jedna uspješna i masovna akcija darivanja krvi održana je u organizacijio Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj. Bilo je to u četvrtak 18. Maja. Na akciju su se odazvala 102 darivatelja, a njih 93 je darivalo krv. I u ovoj akciji kao i na prethodnim Sekcija je dobila nove članove koji su prvi put darivali krv. Ovoga puta to je učinilo njih osam: Adi Kahriman, Adnan Čišija, Amar Alagić, Elvedin Arnaut, Enez Haračić, Halim Sikira, Safet Ramić i Said Kobilica.

- Dan prije ove akcije 17.05.2017. godine članovi naše Sekcije su učestvovali u akciji darivanja krvi koje je organizovala Sekcija dobrovoljnih darivatelja krvi JP EP BiH u Gračanici, a za potrebe bolnice "Centar za srce BH" Tuzla. U ovoj akciji šest članova naše Sekcije: Almir Kadić, Dragan Dojčinov, Halid Sejdić, Jakub Begić, Rusmir Delibašić i Željko Bojić je darivalo krv, tako da je naša Sekcija u ova dva dana darivala 99 doza ove dragocjene tečnosti.Po darivanju krvi najbiže su nam sekcije iz Termoelektrane Tuzla i Hidroelektrane Jablanica. Ukupno u Elektroprivredi BiH ima oko 700 dobrovoljnih davaoca krvi, koji na godišnjem nivou daju 1800 do 2000 doza, od čega u Termoelektrani Kakanj bude prikupljeno više od 400 doza, rekao nam je predsjednik Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi JP Elektroprivreda BiH, Amir Alajbegović.

Rusmir Lizde, sekretar Sekcije dobrovoljnih darivaoca krvi Termoelektrane Kakanj, ističe kako se ovako redovne masovne akcije, rijetko gdje organizuju:
- Prema našim saznanjima, nigdje se toliko doza krvi u jednoj organizaciji ne prikupi na godišnjem nivou kao u našoj sekciji. Mi smo po ovoj masovnosti i po saradnji sa Centrom za transfuziologiju Kantonalne bolnice u Zenici, po svemu broj jedan.Međutim, krv se ne daje da bi u tome bili prvi i najbolji, naši su motivi potpuno drugačiji.

U drugoj, ovogodišnjoj redovnoj akciji darivanja krvi, koju organizira Sekcije Termoelektrane Kakanj, krv su, pored novih osam članova sekcije, darovali: Admir Daut, Adnan Begić, Adnan Kadić, Ahmed Berbić, Ahmet Duraković, Akif Čosić, Aleksandar Aleksić, Almir Avdispahić, Amel Alajbegović, Amela Imamović, Amir Čaluk, Amir Hećimović, Amir Merdanović, Amnan Balešić, Boris Agatić, Dinko Bojić, Edis Hećimović, Ejub Bašić, Eldin Sikira, Elmin Sikira, Elvedin Bečirović, Elvir Delibaši, Elvis Delibašić, Emir Aliefendić, Emir Hasanbegović, Emir Mušija, Ensem Šabanović, Esvid Subašić, Fahrudin Jašarević, Faruk Sikira, Fehim Javoraš, Fehim Šljivo, Halil Hrusto, Haris Purišević, Hilmija Hekić, Huso Alić, Irhad Sikira, Izudin Hrusto, Jasmin Begić, Kemal Ahmetović, Kemal Hasagić, Kenan Skopljak, Letafeta Sikira, Madžid Sikira, Mehmed Kovač, Mehrudin Tuki, Mevludin Kevilj, Mirnes Kobilica, Mirnes Sikira, Mirsad Obralija, Mladen Ostojić, Munezeha Jašarspahić, Munir Mandra, Muzafer Kadić, Nedim Fejzić, Nedžad Alajbegović, Nermin Karzić, Nihad Mehić, Nihad Šemić, Osman Goralija, Rusmir Rizvanović, Sabahudin Duraković, Safet Tukić, Said Aliefendić, Said Jašarspahić, Salko Kadić, Salko Smolo, Samir Čeliković, Samir Nalo, Sanel Sikira, Saudin Muminović, Selim Imamović, Senad Haračić, Senad Sikira, Seudin Odobašić, Suvad Vehab, Šahbaz Velispahić, Ševal Alagić, Tarik Džider, Tarik Jašarspahić, Teufik Begić, Tulić Osman, Vedad Karzić, Vernes Bliznović i Zakir Zaimović.

A.Z./KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u