KakanjLive | Utorak, 14.07.2020. godine

FOTOZAPIS-Postavljanje prvog asfaltnog sloja

04.07.2018. - U okviru rekonstrukcije glavne gradske saobraćajnice izvršeno postavljanje prvog sloja asfalta na dionici od Sahat kule do Pravoslavne crkve

Uoči asfaltiuranja podignuta je konstrukcija sa zastorom kocke, a zatim urađena donja podloga od drobljenih  kamenih i stjenovitih agregata. 

Postavljen je prvi asfaltni sloj, a na koji će u narednoj fazi asfaltiranja biti postavljen habajući kolovozni asfalt.

U našoj fotogaleriji donosimo fotagrafije  izvedenih radova na donjem asfaltnom sloju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u