KakanjLive | Subota, 11.07.2020. godine

Energetičari opet darovali krv

23.09.2017. - Članovi Sekcije dobrovoljnih davaoca krvi Termoelektrane Kakanj u ovom mjesecu dva puta davali krv, u Kaknju i u Mostaru

U četvrtak 21. septembra Sekcija dobrovoljnih darivaoca krvi kakanjske Termoelektrane organizovala je redovnu akciju darivanja krvi u kojoj je učestvovalo 83 člana Sekcije, a krv je dalo njih 73: Abdulah Begovac, Abdulah Hasagić, Admir Hrusto, Admir Tukić, Adnan Begić, Adnan Čišija, Adnan Kadić, Ahmed Berbić, Akif Čosić, Amel Alajbegović, Amir Hečimović, Amir Sikira, Edmin Škulj, Ejub Bašić, Elmedin Arnaut, Elmin Sikira, Emir Hasanbegović, Enez Haračić, Ensem Šabanović, Ermin Smolo, Fahrudin Jašarević, Halil Hrusto, Halim Sikira, Halima Bunar, Haris Hasagić, Haris Purišević, Muamer Hasagić, Hilmija Hekić, Husein Tukić, Huso Alić, Irhad Sikira, Jakub Begić, Jasmin Begić, Kemal Hasagić, Kenan Skopljak, Mahira Mehić, Mehmed Kovač, Mehrudin Šišić, Mehrudin Tukić, Mevludin Kevilj, Miralem Buko, Mirnes Kobilica, Mirsad Obralija, Mirzet Ibrahimspehić, Mladen Ostojić, Muamer Hasagić, Muamer Tukić, Nedim Fejzić, Nedžad Alajbegović, Nihad Šemić, Nijaz Lemeš, Osman Haračić, Osman Tulić, Rusmir Lizde, Rusmir Rizvanović, Safet Ramić, Safet Tukić, Sagbera Delić, Said Alajbegović, Salko Smolo, Samir Čeliković, Sanel Sikira, Sehija Bjelopoljak, Senad Sikira, Ševal Alagić, Ševal Sokolović, Tarik Džider, Tarik Jašarspahić, Zoran Božić i Željko Bojić.

U ovoj akciji krvi su prvi puta darovali: Irhad Muflizović , Našid Goralija i Sulejman Šehagić.

U povodu Dan JP EP BiH 07.09.2017. godine u Mostaru je organizovana akcija darivanje krvi za potrebe bolnice dr. Safet Mujić, a sekcija Termoelektrane Kakanj se priključila ovoj akciji sa osam članova: Avdija Delić, Dinko Bojić, Džemal Imamović, Elvedin Šehagić, Mirnes Sikira, Mirza Slijepčević, Šemsudin Džafić i Teufik Begić.

Više fotografija na facebook kakanjlive.

A.Zekić/ KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u