KakanjLive | Utorak, 07.07.2020. godine

Ekološka akcija na Bočici

13.05.2018. - Planinari se odazvali na akciju „Grablje, vreće, rukavice i svi u proljetne radne akcije“

planinariakcija

U okviru  ekološke  akcije u  organizaciji  općine Kakanj  i JP  „Vodokom“  koja  traje  od 25.marta  do  25  maja   pod  nazivom  „Grablje, vreće   rukavice i  svi  u  proljetne radne  akcije“   ovaj  vikend  su  svoje  učešće dali  i  članovi  planinarskog  društva „ Bobovac“  Kakanj  koji  su  se  masovno  odazvali  navedenoj  akciji.

Akcija čišćenja  je  počela  u  subotu,  a  obuhvatala  je  čišćenje  otpada, koji  nesavjesni  izletnici izbacuju  „usput“ iz  auta  i   ostavljaju  u  prirodi, od  Halinovića   zatim  širi  lokalitet  oko  doma  Bočica,   trim  stazu  i  dio  staze  prema  Gradini  vidikovac-Semetiš.

Tom  prilikom  je  prikupljeno  osam  vreća raznog  otpada  koje  je  deponovano  u  krugu  doma,  a  isto  će  uz  raniji  dogovor  sa  predstvnicima  JP „ Vodokom“  Kakanj  biti  transportovano na  gradsku  deponiju.

Drugi  dio  akcije  je  bio  na izdvajanju  i  deponovanju  krutog  otpada  koji  se  duže  vrijeme nalazi  u  i  oko  planinarskog  doma  i  isti  je  neophodno  transportovati na  gradsku  deponiju.

KakanjLive

Nazad na naslovnicu Objavite na Facebook-u